Представяне на най-добрите интернет фиксирани мрежи в 2018

Spain

Операторът, който предостави на своите абонати най-добрия фиксиран достъп до Интернет по време на 2018 беше:

MásMóvil


Mb/s


Mb/s


ms


nPoints

1

MásMóvil

103.97

102.00

33

134 084

2

Movistar

96.23

87.97

39

128 428

3

Orange

74.55

73.97

41

122 223

4

Vodafone

75.52

41.76

34

121 018

Класирането се основава на тестове, проведени на уебсайта nPerf.com и партньорските сайтове от 01/01/2018 до 31/12/2018 .
Класирането се основава на броя nPerf точки. Други стойности са дадени с информационнa цел.

ЗЛАТНИ ПАРТНЬОРИ

Партньорите помагат за промотиране на марката и продуктите на nPerf.

Как се измерва ефективността?

Събиране на измервания

Измерванията се събират чрез уебсайта nPerf.com и партньорските сайтове (за данни с фиксирана линия) и в мобилните приложения nPerf (за мобилни данни).

Тестовете се извършват директно от абонатите. Това означава, че те са представителни за качеството на интернет мрежата, както и за опитът на потребителите.

Целостта на събраните данни се осигурява от алгоритми за криптиране и мониторинг на всички резултати от проведените тестове.

Съответствие на събраните измервания

Събраните измервания се съхраняват на nPerf сървърите. След това се извършва обработка, за да се отхвърлят повтарящи се тестове или такива, които могат да се считат за резултат от неправилна употреба. По-голямата част от обработката е автоматизирана с цел да се осигури максимална обективност.

накрая, използваните данни не включват лъжливи или неточни тестове, които могат да изкривят резултатите.

Кои индикатори се използват за класирането?

Фиксирани мрежи

Индикаторът, избран за класиране на интернет мрежи с фиксирана линия, е средната скорост на изтегляне.

Това се изчислява чрез осредняване на всички средни скорости за изтегляне, измерени за периода.

Това означава, че индикаторът представя средното потребителско изживяване за всеки от присъстващите оператори. Поради това той взема предвид всички пакети, предлагани от оператора, независимо от цената.

само оператори с покритие на националната мрежа.

Скоростите на качване и закъсненията също се показват, но само за информация.

Мобилни мрежи

Индикаторът, избран за класирането на мобилните мрежи, е общата оценка на nPerf.

Резултатът на nPerf отчита всички измервания, направени по време на пълен тест: скорост на изтегляне, скорост на качване, производителност на сърфиране и ефективност на поточно видео(стрийминг).

Това означава, че индикаторът представя средното потребителско изживяване за всеки от присъстващите оператори.

само оператори с покритие на националната мрежа.

За да се избегне отрицателно въздействие от използването на остарели устройства, се вземат предвид само тестове, проведени на 4G-съвместими устройства.