Ocenění nPerf

Výkony operátorů po celém světě

Belgium - Wallonia

Pevná linka 2021

Indonesia

Mobil 2020

Dominican Republic

Pevná linka 2018-2019

Malaysia

Mobil 2020

Congo, The Democratic Republic of the

Mobil 2019

United Kingdom

Mobil 2021-2022

French Polynesia

Mobil 2021

Cameroon

Mobil 2021

Madagascar

Mobil 2020

Czech Republic

Pevná linka 2019

Saudi Arabia

Mobil 2022

Jak se výkon měří?

Sběr měření

Měření jsou shromažďována prostřednictvím webových stránek nPerf.com a partnerských webů (pro data pevné linky) a v mobilních aplikacích nPerf (pro mobilní data).

Testy jsou prováděny přímo předplatiteli. To znamená, že reprezentují kvalitu internetové sítě podle zkušeností uživatelů.

Integrita shromážděných údajů je zajištěna algoritmy pro šifrování a monitorování všech výsledků provedených testů.

Relevance shromážděných měření

Shromážděná měření jsou uložena na serverech nPerf. Zpracování se pak provádí za účelem vyřazení testů při opakovaném použití nebo které lze považovat za výsledek zneužití. Většina zpracování je automatizována s cílem zajistit maximální objektivitu.

Nakonec použitá data neobsahují žádné podvodné nebo nepřesné testy, které by mohly zkreslit výsledky.

Které ukazatele se používají pro hodnocení?

Pevné sítě

Ukazatelem zvoleným pro hodnocení sítí pevných linek je skóre nPerf, vyjádřené v nPoints. Poskytuje celkový obrázek o kvalitě připojení. Zohledňuje naměřené datové toky (2/3 stahování + 1/3 nahrávání) a latenci.

Průměrné rychlosti jsou počítány průměrováním všech průměrných rychlostí stahování a odesílání měřených za dané období.
Tyto hodnoty jsou počítány na logaritmické stupnici, aby lépe představovaly vnímání uživatele.

To znamená, že indikátor představuje průměrnou uživatelskou zkušenost každého z přítomných operátorů. Zohledňuje proto všechny balíčky nabízené provozovatelem bez ohledu na cenu.

Pouze operátoři s národním pokrytím.

Mobilní sítě

Ukazatelem zvoleným pro hodnocení mobilních sítí je celkové skóre nPerf.

Skóre nPerf zohledňuje všechna měření provedená během celého testu: rychlost stahování, rychlost odesílání, výkon procházení webu a streamování videa.

To znamená, že ukazatel představuje průměrnou uživatelskou zkušenost každého z přítomných operátorů.

Vyberou se pouze operátoři s národním pokrytím.

Aby se zabránilo negativním dopadům používání zastaralých zařízení, berou se v úvahu pouze testy provedené na zařízeních kompatibilních s 4G.