Οι καλύτερες επιδόσεις σταθερού δικτύου στο Internet στο 2017

Germany

Ο φορέας εκμετάλλευσης που παρείχε στους συνδρομητές του την καλύτερη πρόσβαση στο Internet μέσω σταθερής τηλεφωνίας κατά τη διάρκεια του 2017 ήταν:

UNITYMEDIA


Mb/s


Mb/s


ms

1

UNITYMEDIA

71.90

6.16

26

2

PYUR

41.74

3.46

39

3

VODAFONE

40.92

6.03

44

4

1&1

28.90

9.13

45

5

DEUTSCHE TELEKOM

24.19

7.16

46

6

O2

15.04

3.03

63

Η κατάταξη βασίζεται σε δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στον ιστότοπο nPerf.com και σε ιστότοπους συνεργατών από τις 01/01 / 2017 έως 12/31 / 2017 .
Μόνο η ταχύτητα λήψης λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη, η ταχύτητα φόρτωσης και οι χρόνοι απόκρισης δίνονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

ΧΡΥΣΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι συνεργάτες βοηθούν στην προώθηση της μάρκας nPerf και των προϊόντων.

Πώς μετράται η απόδοση;

Συλλογή μετρήσεων

Οι μετρήσεις συλλέγονται μέσω του ιστότοπου nPerf.com και των ιστότοπων συνεργατών (για δεδομένα σταθερής τηλεφωνίας) και σε εφαρμογές κινητής nPerf (για κινητά δεδομένα).

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται απευθείας από τους συνδρομητές. Αυτό σημαίνει ότι είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του δικτύου Διαδικτύου όπως βιώνουν οι χρήστες.

Η ακεραιότητα των συλλεγόμενων δεδομένων εξασφαλίζεται με αλγόριθμους κρυπτογράφησης και παρακολούθησης όλων των αποτελεσμάτων των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν.

Συνάφεια των μετρήσεων που συλλέχθηκαν

Οι μετρήσεις που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές της nPerf. Στη συνέχεια διεξάγεται επεξεργασία για να απορριφθούν δοκιμές από επαναλαμβανόμενη χρήση ή που μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα κακής χρήσης. Η πλειονότητα της επεξεργασίας είναι αυτοματοποιημένη με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης αντικειμενικότητας.

Τέλος, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται δεν περιλαμβάνουν δόλιες ή ασαφείς δοκιμασίες που μπορεί να παραλύσουν τα αποτελέσματα.

Ποιοι δείκτες χρησιμοποιούνται για την κατάταξη;

Δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας

Ο δείκτης που επιλέχθηκε για την κατάταξη των δικτύων Internet σταθερής τηλεφωνίας είναι η μέση ταχύτητα λήψης.

Αυτό υπολογίζεται με τον μέσο όρο όλων των μέσων ταχύτητας λήψης που μετρήθηκαν κατά την περίοδο.

Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης αντιπροσωπεύει τη μέση εμπειρία χρήστη για κάθε υπάρχοντα φορέα. Συνεπώς, λαμβάνει υπόψη όλα τα πακέτα που προσφέρει ο φορέας εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από την τιμή.

Επιλέγονται μόνο οι φορείς εκμετάλλευσης με κάλυψη εθνικού δικτύου.

ταχύτητες αποστολής και οι λανθάνουσες ώρες εμφανίζονται επίσης, αλλά μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Ο δείκτης που επιλέχθηκε για την κατάταξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι ο συνολικός βαθμός nPerf.

Η βαθμολογία nPerf λαμβάνει υπόψη όλες τις μετρήσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας πλήρους δοκιμής: ταχύτητα λήψης, ταχύτητα φόρτωσης, απόδοση περιήγησης και απόδοση βίντεο ροής.

Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης αντιπροσωπεύει τη μέση εμπειρία χρήστη για κάθε υπάρχοντα φορέα.

Επιλέγονται μόνο οι φορείς εκμετάλλευσης με κάλυψη εθνικού δικτύου.

Για να αποφύγετε τις αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση ξεπερασμένων συσκευών, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δοκιμές που πραγματοποιούνται σε συσκευές συμβατές με 4G.