Τα καλύτερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στο 2018-2019

Ukraine

Ο χειριστής που παρείχε στους συνδρομητές του την καλύτερη πρόσβαση στο Internet για κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια 2018-2019ήταν:

Kyivstar


Mb/s


Mb/s


ms


PR*


PR*


nPoints

1

Kyivstar

22.76

13.12

63

52.16

84.65

56 570

2

Lifecell

14.94

6.36

61

52.34

82.50

47 719

3

Vodafone

15.09

7.64

84

50.20

73.97

42 277

* PR: Ποσοστό Απόδοσης. Αυτό είναι το ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 0 % και 100 % για το επίπεδο απόδοσης για περιήγηση και ροή βίντεο.

Η κατάταξη βασίζεται σε δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στις εφαρμογές nPerf από 01/07/2018 έως 30/06/2019 .
Η κατάταξη βασίζεται στον αριθμό των πόντων nPerf. Άλλες τιμές δίνονται για πληροφοριακούς σκοπούς.

ΧΡΥΣΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι συνεργάτες βοηθούν στην προώθηση της μάρκας nPerf και των προϊόντων.

Πώς μετράται η απόδοση;

Συλλογή μετρήσεων

Οι μετρήσεις συλλέγονται μέσω του ιστότοπου nPerf.com και των ιστότοπων συνεργατών (για δεδομένα σταθερής τηλεφωνίας) και σε εφαρμογές κινητής nPerf (για κινητά δεδομένα).

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται απευθείας από τους συνδρομητές. Αυτό σημαίνει ότι είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του δικτύου Διαδικτύου όπως βιώνουν οι χρήστες.

Η ακεραιότητα των συλλεγόμενων δεδομένων εξασφαλίζεται με αλγόριθμους κρυπτογράφησης και παρακολούθησης όλων των αποτελεσμάτων των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν.

Συνάφεια των μετρήσεων που συλλέχθηκαν

Οι μετρήσεις που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές της nPerf. Στη συνέχεια διεξάγεται επεξεργασία για να απορριφθούν δοκιμές από επαναλαμβανόμενη χρήση ή που μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα κακής χρήσης. Η πλειονότητα της επεξεργασίας είναι αυτοματοποιημένη με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης αντικειμενικότητας.

Τέλος, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται δεν περιλαμβάνουν δόλιες ή ασαφείς δοκιμασίες που μπορεί να παραλύσουν τα αποτελέσματα.

Ποιοι δείκτες χρησιμοποιούνται για την κατάταξη;

Δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας

Ο δείκτης που επιλέχθηκε για την κατάταξη των δικτύων Internet σταθερής τηλεφωνίας είναι η μέση ταχύτητα λήψης.

Αυτό υπολογίζεται με τον μέσο όρο όλων των μέσων ταχύτητας λήψης που μετρήθηκαν κατά την περίοδο.

Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης αντιπροσωπεύει τη μέση εμπειρία χρήστη για κάθε υπάρχοντα φορέα. Συνεπώς, λαμβάνει υπόψη όλα τα πακέτα που προσφέρει ο φορέας εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από την τιμή.

Επιλέγονται μόνο οι φορείς εκμετάλλευσης με κάλυψη εθνικού δικτύου.

ταχύτητες αποστολής και οι λανθάνουσες ώρες εμφανίζονται επίσης, αλλά μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Ο δείκτης που επιλέχθηκε για την κατάταξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι ο συνολικός βαθμός nPerf.

Η βαθμολογία nPerf λαμβάνει υπόψη όλες τις μετρήσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας πλήρους δοκιμής: ταχύτητα λήψης, ταχύτητα φόρτωσης, απόδοση περιήγησης και απόδοση βίντεο ροής.

Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης αντιπροσωπεύει τη μέση εμπειρία χρήστη για κάθε υπάρχοντα φορέα.

Επιλέγονται μόνο οι φορείς εκμετάλλευσης με κάλυψη εθνικού δικτύου.

Για να αποφύγετε τις αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση ξεπερασμένων συσκευών, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δοκιμές που πραγματοποιούνται σε συσκευές συμβατές με 4G.