Το αποτέλεσμα του τεστ μου

Date : 2019.10.06 15:08:27 - GMT ID : #3216126990423509

Localisation

Krasnoyarsk Krai, RU

Σύστημα
Εφαρμογή 2.5.1

send

Κατέβασμα

8.69 Mb/s

Μέσος Όρος : 6.83 Mb/s

receive

Ανέβασμα

1.06 Mb/s

Μέσος Όρος : 882 Kb/s

latency

Λανθάνουσα

75 ms
Διακύμανση : 44 ms
Μέσος Όρος : 88 ms

server

Saint Petersburg, - RU
1 Gb/s OneProvider.com

opServer

MegaFon Mobile