Το αποτέλεσμα του τεστ μου

Date : 1970.01.01 00:00:00 - GMT ID : #3333597400881178

Localisation

Άγιος Φανούριος
Attica, GR

Σύστημα
Εφαρμογή 2.5.5

send

Κατέβασμα

102.96 Mb/s

Μέσος Όρος : 101.19 Mb/s

receive

Ανέβασμα

9.50 Mb/s

Μέσος Όρος : 8.60 Mb/s

latency

Λανθάνουσα

30 ms
Διακύμανση : 3 ms
Μέσος Όρος : 32 ms

server

Thessaloniki, - GR
10 Gb/s Greekstream

opServer

Nova (Forthnet)