o nama

Čemu služi nPerf, tko smo mi?

Ciljevi nPerfa
Cilj nPerfa je pomoći vam pri mjerenju kvalitete vaše Internet mreže

nPerf je osnovan u Lyonu, u Francuskoj ,zahvaljujući timu strastvenih stručnjaka telekomunikacija koji svakodnevno rade kako bi vam pružili kompletnu, pouzdanu, ergonomsku i učinkovitu podršku.

Ključni brojevi
Što je nPerf ? nPerf predstavlja više milijuna testova brzine i 1 milijardu mjerenja godišnje za kartografiju mobilne mreže. Mreža servera nPerfa se sastoji od 350 i više servera diljem svijeta sa ukupnom širinom pojasa i do 1 Tb/s.

Kako funkcioniraju nPerf testovi?

Mjerenje brzine
Mjerenje brzine interneta se odnosi na skidanju podataka sa više istovremeno povezanih mreža kako bi opteretili vezu nekoliko sekundi te dobili što preciznije podatke o mreži. Najveća vrijednost je u prosjeku 30% uzoraka koji su postigli najveću vrijednost ( 50% za rastuću stopu). Srednja vrijednost brzine se izračuna tako da se 5% uzroka najmanje i najveće veličine oduzmu.

Mjerenje latencije
Test latencije služi za mjerenje vremena koje potrebno kako bi određeni paket podataka došao do servera i vratio se na početni terminal. Izvodi se deset puta. Na kraju vidimo rezultat minimalne, srednje i jitter vrijednosti ( maksimalna varijacija vrijednosti).

TCP/HTTP načini
nPerf prvo izvodi TCP test, to je najučinkovitiji način jer direktno uspostavlja sockete bez prolaska kroz pretraživač. Kako bi koristili TCP način, morate biti u mogućnosti pristupita daljinskim uslugama s portovima 8080 i 8081. Ukoliko TCP način nije moguć (port 8080 i 8081 blokirani), test će se izvršiti u HTTPu. U tom slučaju soketi prolaze kroz pretraživač. Učinkovito za brzine do 100 Mb/s, no iznad toga ovaj način rada doseže svoj vrhunac.

Kako podržati projekt nPerfa?

Opskrbiti bazu zajedničkih podataka

nPerf ne može opstati bez vas. Koristeći aplikaciju, čak i potpuno besplatno već sudjelujete u projektu. Vaši testovi obogaćuju bazu podataka i samim time doprinosite razvoju alata i usluga nPerfa.

Ponuditi prikladan server

Vi ste administrator sustava, hoster prikladnih servera ili Internet operater ? nPerf se može pridružiti na vaš server! Što više servera ponudimo to smo u većoj mogućnosti prikupljanja detaljnijih informacija. Kod operatera, mi možemo preuzeti odgovornost oko konfiguracije i administriranja servera. Kontaktirajte nas.

Kontaktirajte nas

Osobni podaci

Koje to informacije nPerf točno prikuplja?

nPerf aplikacija prikuplja jedino lokalizirane statističke podatke . Ti podaci nisu osobni. Oni nam pomažu pri kvalificiranju mreža raznih operatera. Prikupljeni podaci postaju vlasništvo nPerfa. Prikupljeni podaci su sljedeći : lokalizacija, informacije o mreži, tip i model terminala, verzija sistema, mjerenja izvršena tijekom realizacije testova.

Što radimo s podacima ?

Prikupljeni podaci služe za razna objavljivanja. One su generalno izložene na našoj Internet stranici pod rubrikom statistike. Ukoliko bi se neki od podataka koristili u komercijalne svrhe, oni će biti u potpunosti anonimni ( IP adresa maskirana ).

Kako kupiti nPerf bruto podatke ?

Vrlo jednostavno !
Želite detaljnije analizirati prikupljene podatke ? Mi vam možemo dostaviti bruto podatke, anonimne i za određeno geografsko područje.

Kontaktirajte nas kako bismo vam napravili osobu ponudu.

Kontaktirajte nas

Ugovor licence krajnjeg korisnika

VAŽNO : MOLIMO PROČITAJTE PAŽLJIVO UGOVOR PRIJE KORIŠTENJA APLIKACIJE
1. DEFINICIJA

nPerf programi i web aplikacije su objavljene sa strane SAS nPerf poduzeća, registrirano u trgovačkom registru u Lyonu pod brojem 450 208 244,u daljnjem tekstu pod nazivom : « nPerf ».nPerf programi i web aplikacije omogućuju korisnicima izmjeriti i kvalificirati vlastitu internet mrežu. nPerf provodi testove brzine interneta kao i druge mjere poput navigacija ili pregledavanje multimedijalnih datoteka (streaming).
Koristeći nPerf, suglasni ste o doprinosu podataka o izmjerenoj učinkovitosti interneta te o pokrivenosti mobilnih mreža u zajedničku bazu podataka.
Baza podataka nPerfa se sastoji od podataka prikupljenih putem nPerf.com internet stranice ili preko partnera te preko mobilnih aplikacija instaliranih na mobilnim uređajima. Prikupljeni podaci su zatim obrađeni i agregirani od strane drugih korisnika iste aplikacije.

2. LICENCA

Skinuvši i/ili koristeći nPerf aplikaciju, pristajete na odredbu da sljedeći ugovor licence krajnjeg korisnika (CLUF) predstavlja važeću i pravnu poveznicu između nPerfa i vas i time pristajete biti suglasni s njim. Obavezujete se da ćete poštovati zakon o intelektualnom vlasništvu kao i sve ostale obaveze u skladu s postojećim ugovorom.
Osim u slučaju sklapanja određenog ugovora s nPerf , vaše korištenje nPerf aplikacije je automatski podređeno uvjetima korištenja.
Ovim ugovorom nPerf vam pruža ograničeno pravo na korištenje licence , neisključivo i bez prava na podlicenciranje u skladu s postojećim ugovorom ili bilo kojim drugim pisanim sporazumom između vas i poduzeća nPerf. nPerf ne dostavlja pravo na vlasništvo, licenca nije na prodaju. Sljedeći ugovor predstavlja pravno obavezujući sporazum između nPerf i korisnika ili pretplatnika nPerf usluge..
Ukoliko odbijete pridržavati se ugovora, molimo vas da ne koristite nPerf usluge i/ili da izbrišete nPerf aplikaciju sa vašeg mobilnog uređaja.

3. DISTRIBUCIJA

nPerf i licenca ustanovljeni prema sljedećem ugovoru se ne smiju kopirati, distribuirati, reproducirati, prodavati ni preprodavati ni neovlašteno odašiljati ili na bilo koji drugi način iskorištavati. Za sve ostale informacije o distribuciji nPerfa, molimo kontaktirajte nPerf.

4. UGOVOR O KORIŠTENJU span>4.1. Ograničenje korištenja

Korištenje nPerf usluge mora biti u skladu s važećim zakonom i niti u jednom trenutku za protuzakonita djela. Bez ograničavanja sljedećeg : korištenje, prikazivanje ili distribucija nPerfa u pornografske, rasističke, vulgarne, povredljive, pogrdne, nepristojne, uvredljive svrhe ili u poticanju mržnje, diskriminaciji ili bilo koje predrasude vezane uz vjeroispovijesti, etničku pripadnost, rasu, seksualnu orijentaciju ili dob su strogo zabranjeni.

4.2. Ograničenje autorskih prava

nPef programi uključuju radove zaštićene autorskim pravima, poslovnom tajnom ili intelektualnim vlasništvom. Zabranjeno je izmjenjivanje ili pokušavanje izmijene, dekomponirati ili rastavljati nPerf program ili izvođenje obrnutog inženjeringa. Zabranjena je djelomična ili cjelokupna reprodukcija radova na temelju ili derivacijama nPerfa.
Naziv nPerfa, logotip i bilo koja grafička datoteka predstavljajući nPerf se ne može koristiti u druge svrhe osim za oglašavanja nPerf usluga. nPerf je u potpunom vlasništvu prava, prava vlasništva i interesa nPerfa i sva prava intelektualnog vlasništva vezana uz nPerf.
nPerf proizvodi i usluge su suglasne sa zakonom autorskih prava i zaštićeni međunarodnim sporazumima. Niti jedan program, kod, djelo, slika , audio ili tekst uzorak se ne smije kopirati ili koristiti u bilo koje druge svrhe osim u slučaju predviđenom u ugovoru licence krajnjeg korisnika. Sva prava koja nisu pismeno dostavljena krajnjem korisniku su u vlasništvu nPerf.

4.3. Ograničenje odgovornosti

Korisnik ima obavezu nadoknaditi štetu, zaštiti i obraniti nPerf, njegove djelatnike, zastupnike i distributere protiv bilo koje tužbe, sudskog postupka, patentnih zahtjeva i troškova koji su izravno ili neizravno vezani uz korištenje programa nPerf.
Ni u kojem slučaju, uključujući i bez ograničenja slučaja zanemarivanja, nPerf, njegovi djelatnici, zastupnici i distributeri nisu odgovorni za štete bilo koje vrste, posljedice, nehotične, neizravne ili posebne (uključujući i bez ograničenja štete za izgubljenu dobit, korisničke gubitke, operativne gubitke, gubitke podataka, informacija ili financijske gubitke) u vezi s ili proizlazeći sljedećim ugovorom s nPerfom o mogućnosti ili nemogućnosti korištenja nPerfa, učinkovitosti i svih drugih razloga bilo da se temelje na ugovoru, lažnim djelima ili bilo kojim drugim pravnim dokumentima, uključujući i nemarnost.
Odgovornost nPerrf je ograničena bez iznimke za novčanu naknadu koju je kupac platio ili pretplatio za korištenje programa ( maksimalna svota novca je najmanja vrijednost između cijene koju je kupac platio i cijene koja je na cjeniku nPerf) u zamjenu za povrat proizvoda, svojih kopija , dokumenata, svojih pohranjenih dokumenata, registriranih dokumenata, priručnici te svi elementi potrebni za predaju licence od kupca do nPerf.

4.4. Garancije

Osim ako nije drugačije pismeno ili usmeno izrečeno, nPerf ne preuzima nikakvu odgovornost na sebe ni garanciju o programu i izričito se odriče svih drugih jamstva bilo to eksplicitne ili implicitne vrste, usmene ili pismene, uključujući i bez ograničenja bilo koju mogućnost prodaje ili prikladnosti za određenu svrhu.

4.5. Mjerodavno pravo

Ovaj ugovor podliježe francuskom pravu. Suglasni ste i time nepovratno pristajete priznati i podrediti se francuskim sudovima.
U slučaju da se bilo koja odredba ovog ugovora smatra nezakonitom, nevažećom ili neprovedivom , ta odredba će se poništiti i neće imati utjecaj na valjanost i provedivost svih drugih odredbi.

4.6. Raskid ugovora

Svako neispunjavanje uvjeta i odredbi koji su napisani u ugovoru, dovodi do automatskog raskidanja licence. Pri isteku licence iz bilo kojeg razloga suglasni ste odmah prestati koristiti nPerf usluge i/ili dezaktivirati nPerf aplikaciju sa svih elektroničkih uređaja. Vaše financijske obaveze nisu otkazane zbog isteka ili raskida licence.

5. KLAUZULA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

OVAJ PROGRAM I PRATEĆE DATOTEKE SU DOSTAVLJENE BEZ GARANCIJE O UČINKOVITOSTI ILI PRODAJNOJ KVALITETI I BEZ JAMSTVA BILO TO EKSPLICITINE ILI IMPLICITINE VRSTE. OVA KLAUZULA SE JEDNAKO ODNOSI NA SVE DATOTEKE KOJE GENERIRA I OBJAVLJUJE NPERF.
Usluge podrške i održavanja nPerfa su dostavljene preko internet stranice nPerf.com bez obaveze dostavljanja rezultata.

6. SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Suglasni ste da nPerf prikuplja i koristi prikupljene podatke u svrhu službe za podršku koja surađuje s nPerfom. nPerf može istodobno upotrijebiti te informacije kako bi vam predložio korisne i interesantne informacije.

6.1. Podaci korišteni u komercijalne svrhe

Prikupljeni podaci su razvrstani u cjeline kako bi stvorili besplatne proizvode i usluge namijenjene našim korisnicima i kupcima. Uključujući, no ne i automatski konfiguraciju i mogućnosti konzultacije karata mrežne pokrivenosti ili prikupljanje statističkih podataka.

6.2. Privatnost

Prikupljeni podaci se odnose samo na jedan terminal po uređaju koje nPerf anonimnom prikuplja
Iako aplikacija ne prikuplja nikakve osobne podatke niti bilo koju informaciju vezanu uz lozinku uređaja ili SIM kartice, obrada tih podataka kao i vaša trenutna pozicija u slučaju da je lokalizacija uključena može u određenim okolnosti eventualno izazvati neugodnosti na vašu privatnost.
Ukoliko se ne slažete s prikupljanjem podataka opisanih u poštujućem ugovoru, molimo da odbaciti uvjete.

7. MJERODAVNO PRAVO

SAS nPerf, Francuska, je davatelj usluge. Prihvaćate podrediti se mjerodavnom pravu u slučaju korištenja usluge. Ovaj ugovor i uvjeti korištenja usluge podliježu francuskom zakonu.
Ukoliko se ne slažete, francuska verzija postojećeg ugovora je jednina referencija.
U skladu s uvjetima na snazi o nadležnosti, jedino sudovi o kojima ovisi poduzeće SAS nPerf će biti u mogućnosti rješavanja sukoba koji bi mogli proizaći primijenivši ugovor licence.

Privacy and Cookie Policy - 30/11/18

nPerf will be required to process personal data about you that you provide to us when using:

 • Our mobile apps which can be downloaded free of charge from the Apple Store, Google Play Store and Windows Phone.
 • Our web application from the following URL: nperf.com (hereinafter referred to as the "Website")
 • More generally, our Website.

This privacy policy ("Privacy Policy") informs you of how nPerf collects, processes, and protects the information you provide to us on these occasions.

Please read it carefully to fully understand how we process your personal data.
At the initial launch of the Website, the following message appears for the User's information:
"By browsing this website, you accept our Privacy and Cookie Policy and our General Terms of Service for the nPerf test " In addition, a hypertext link on the texts previously underlined allows the User to read the documents and accept them by clicking on the "OK" button.
At the initial launch of the Mobile Application, the following message appears for the User's information: "Thank you for joining the nPerf user community!

Please take a look at our :

 • Privacy Policy
 • Terms of Service

By continuing, you unreservedly accept the above terms.". In addition, a hypertext link on the words underlined above allows the User to read the documents and accept them by clicking on the "Continue" button.

Please note that this Privacy Policy may be modified or added to at any time by nPerf, including to comply with any legislative or regulatory developments. In such a case, its updated date will be clearly identified at the top of the Policy. These modifications apply to the User as soon as they are published online. Please check back frequently to see any updates or changes to this Privacy Policy.You will also be informed of the adoption of each new version of the Privacy Policy by an explicit communication (banner, window, notification) during your first login following the adoption of the amended Privacy Policy.

For any information on the protection of personal data, you can also visit the CNIL website (National Commission for Computing and Freedom):

1. Who is the data controller?

The data controller determines the processing purposes (why your personal data is processed) and methods (how your personal data is processed?).

The data controller is nPerf, registered with the Lyon Trade and Companies Register under number B 450 208 244, whose registered office is located at 87, rue de Sèze, 69006 LYON, France.

Tel.: +33 (0)4 82 53 34 05

Hereinafter referred to as "nPerf".

2. What type of personal data does nPerf collect?

Personal data are those which permit the designation or identification of a natural person, such as name and surname, postal address, telephone number, email address or IP address, ... .
nPerf is likely to collect and process different types of data.

2.1. The data you send directly to us

When you create an account on one of our apps, you send us

 • A username/login
 • A valid email address
 • A passsword

This information is mandatory. Otherwise, you will not be allowed to create an account and we will not be able to provide you with the services offered by our applications.

The data you send us via the online contact form: last name, first name, email address

2.2. Data that we collect automatically

When you use our applications and Website, we collect technical information about your connection and browsing (make, model, operating system of your device and type and version of your Internet browser, information about your SIM card, mobile network, type of access and operator, geographical position, IP address, connection data).

There are various technologies that may be used to collect this data, including the use of cookies. To find out more about cookies, please refer to our Cookie Policy at the end of this document.

2.3. Exclusion of any sensitive data

nPerf does not collect or process any sensitive data within the meaning of the regulations on the protection of personal data.

Sensitive data are those which reveal racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation.

3. For what purposes does nPerf process my personal data?

nPerf uses your personal data mainly for the following purposes:

 • Management of your user account
 • Inquiry management
 • As part of the services offered by its applications, nPerf creates value by allowing you, through the use of its applications, to qualify your fixed and/or mobile internet connection.
 • To deliver services of impeccable quality, nPerf collects and processes your personal data:
 • To provide you with free access to your test history from our various applications and the backup of your results on the nPerf Cloud; and
 • To qualify the conditions under which your tests are carried out in order to enrich the technical data collected by nPerf; and
 • To identify your telecom operator, and the geographic location where your analysis is carried out in order to enrich the technical data collected by nPerf; and
 • To contact you about various nPerf-related events, including product updates and customer support;
4. On what legal basis is my personal data processed?

The processing of your personal data is justified on different grounds (legal basis) depending on the use we make of the personal data. You will find below the legal bases we apply to our main procedures.

Among the applicable legal bases:

The contract:
The processing of personal data is necessary for the fulfilment of the contract (provision of our testing services) to which you have agreed by validating the Terms of Use when using our applications.

The consent :
You accept the processing of your personal data by express consent (checkbox, click, etc.). Thus, the processing of your location data is based on your consent.

The legitimate interest :
nPerf has a legitimate interest in processing your data (selling technical data to its business customers, fixed and mobile network telecom operators) which is justified, balanced and does not undermine your privacy [See below, rights of individuals]. When using our applications, your IP addresses are collected to protect our computer systems against fraud or cyber-attacks.

5. Who are the recipients of your personal data?

The following are likely to have access to your personal data:

 • Some nPerf technical department staff filter your data before sending it to nPerf business customers.

  Your personal data may be transmitted to the service providers (subcontractors) that nPerf relies on for the performance of its activities to:

  • Host nPerf data on servers exclusively based in France.
  • Manage nPerf user accounts (subcontractor based outside the European Economic Area).
  • Manage certain functions of nPerf applications (subcontractor based outside the European Economic Area).

  Your personal data may also be transmitted to nPerf business customers :

  • Fixed and mobile Telephone Operators.
  • Telecom partners
  • Private companies
  • Public institutions

  nPerf sells this collected data to fixed and mobile network telecom operators through service agreements, so that they can evaluate themselves against the competition and improve the performance of their networks.

  Your collected IP addresses may thus be communicated to these business customers on an express condition that these IP addresses are only used by them for the exclusive purpose of technical diagnostics, to the exclusion of any other purpose (particularly marketing or sales purposes).

  6. How long do we keep your personal data?

  The retention period for your personal data varies depending on why it is processed:

  • Your nPerf account details are kept until the end date of your user account (more precisely 7 days later, the time to completely erase account data).
  • Your IP address and other technical data collected during your tests on nPerf applications are kept for five (5) years following their collection and will be then anonymized.
  7. What are your rights in respect of your personal data?

  In accordance with the regulations in force, you have the following rights in respect of your personal data:

  7.1 Right of access and communication

  You have the right to know whether personal data concerning you is processed by nPerf and, if so, to obtain a copy in an understandable format.

  In order to respond to your request, we are legally required to verify your identity. We may also be required to ask you to provide us with more information in order to respond to your request.

  7.2 Right of correction and deletion

  You have the right to have your inaccurate data corrected and your incomplete data completed, as well as to obtain, in accordance with the regulations in force, the deletion of your personal data.

  7.3. Right to restrict processing

  You have the right to temporarily suspend the partial or total use of your personal data.

  This is the right to have processing suspended while an audit can take place in the cases provided for by the regulations (thus to check the accuracy of the data, to check whether the legitimate reasons pursued by the data controller prevail over those invoked by the person concerned in case of opposition etc.).

  7.4 Right to object

  You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to the processing of your Personal Data having as legal basis the legitimate interest of nPerf, as well as the right to oppose the processing of your personal data for commercial prospecting purposes.

  7.5. Right to portability

  You also have the right to the portability of your data, that is to say the right to receive the personal data that you have provided us in a structured, commonly used and machine-readable format and the right to transmit this data to another data controller.

  This right only applies to data collected with your agreement or under a contract.

  7.6. Guidelines in case of death

  You have the right to set general or specific guidelines regarding the fate of your personal data after your death

  You may change or revoke these instructions at any time.

  7.7. Exercise of rights

  You can exercise your rights by mail by writing to us at nPerf, 87, rue de Sèze, 69006 LYON, France or send us your request via this form.

  7.8. Referral to the competent supervisory authority

  If you feel that nPerf does not respect its obligations regarding the protection of your Personal Data, you can contact the competent authority. The competent authority in France is the CNIL, contactable via their website.

  8. Is your personal data transmitted outside the European Union?

  Some of our subcontractors are established outside the European Economic Area, and in a country not recognised by the European Commission as providing an adequate level of protection, and are likely to have access to some of your personal data. nPerf ensures that this transfer is carried out in compliance with the applicable regulations and guarantees a sufficient level of protection of your personal data (in particular, on a case-by-case basis, by the regularisation of contractual clauses based on the European Commission's model, or any other mechanism that complies with the regulations on the protection of personal data, the "Privacy Shield" in the USA).

  9. Security of your personal data

  nPerf undertakes to take all necessary measures, in view of the nature of the data and the risks associated with their processing, to protect the security of your personal data and, in particular, to prevent their corruption, damage, or use by unauthorised third parties.
  For example, nPerf uses physical, electronic and administrative security measures.
  Our safeguards include firewalls, physical access controls, and data access authorisation checks.

  10. Cookies

  Our Cookie Policy is outlined below.

  COOKIE POLICY

  When you visit the www.nperf.com website, published by nPerf ("the Website"), information about your browsing may be stored in files called "cookies" installed on your device.
  This Policy will help you have a better understanding of the provisions we put in place to process browsing information when you visit the Website. It informs you about all cookies on the Website and provides you with the procedure to configure them.

  1. What are Cookies?

  "Cookies" are small text files of limited size that allow us, as an issuer, to recognise your terminal, computer, tablet or mobile and record each time the terminal accesses digital content containing cookies from the issuer, during the cookie's period of validity or registration.

  Cookie files can only be read by their issuer.
  Some cookies are essential for the use of the websites, others allow the optimisation and personalisation of the displayed content.
  The cookies used on our Website are of the following types:

 • Strictly necessary cookie
 • These cookies are essential for browsing our Website (such as session IDs) that allow you to use the main features and secure your connection. They allow you for example to access reserved and personal spaces on our website, thanks to the login details or data that you may have entrusted us with previously. Without these cookies, you will not be able to use our website in a functional way.
  These cookies are so-called "session" cookies, their lifespan equals that of your session on the Website.
  Without these cookies, you will not be able to use our Website normally; therefore, we do not advise you to reject or delete them.

 • Functionality cookies
 • Functionality cookies make it possible to optimise the functioning of our Website without being essential to its [basic] functioning.
  These cookies allow you for example to manage the backup of your login information over several months to offer you more comfort during each new visit to our Website and the customisation of your interface.
  They have a lifespan of up to thirteen (13) months or until you delete them using your browser's features.

 • Analytical and performance cookies
 • These cookies establish statistics concerning the frequency and use of various elements of our Website such as the contents or pages that you have visited in order to enable us to understand the Website's use and performances and to improve its functioning and ergonomics. These analytical cookies are implemented by Google Analytics.

  GOOGLE Analytics, whose privacy policy is found via this link (English only) and their policy for using data from partners is available from here.

  The data collected through Google Analytics is transmitted and stored by the US company Google Inc. Google Inc. is a member of the Privacy Shield, the EU-US Data Protection Shield, and therefore provides a reasonable level of data protection.

  Rejecting or deleting cookies does not affect your browsing of the Website but is likely to prevent us from ensuring the best quality of services we want to offer our Website users.

 • Advertising cookies
 • These cookies collect information about users' browsing habits to show them advertisements more relevant to their interests.
  nPerf does not use advertising cookies.

  2. How do I manage cookies?

  You can accept or reject cookies at any time, as well as delete cookies that have already been installed on your device by configuring your browser accordingly.

  Most Internet browsers are configured to accept cookies by default. Your browser offers you the opportunity to modify these standard settings so that all cookies are rejected systematically or that only part of the cookies are accepted or rejected according to their issuer. Your browser also allows notification when new cookies may be placed on your device. Each Internet browser has its own cookie management settings. The following links will show you how to access the menu on your browser provided for this purpose:

  Please note that by setting your browser to reject all cookies, some features, including essential ones, or Website pages will not be accessible. nPerf will not accept responsibility for the consequences related to the deterioration of your browsing conditions that occur because of your choice to reject, delete or block cookies necessary for the functioning of the Website.
  For more information on tools to manage cookies, you can consult the CNIL website.