o nama

Čemu služi nPerf, tko smo mi?

Ciljevi nPerfa
Cilj nPerfa je pomoći vam pri mjerenju kvalitete vaše Internet mreže

nPerf je osnovan u Lyonu, u Francuskoj ,zahvaljujući timu strastvenih stručnjaka telekomunikacija koji svakodnevno rade kako bi vam pružili kompletnu, pouzdanu, ergonomsku i učinkovitu podršku.

Ključni brojevi
Što je nPerf ? nPerf predstavlja više milijuna testova brzine i 1 milijardu mjerenja godišnje za kartografiju mobilne mreže. Mreža servera nPerfa se sastoji od 350 i više servera diljem svijeta sa ukupnom širinom pojasa i do 1 Tb/s.

Kako funkcioniraju nPerf testovi?

Mjerenje brzine
Mjerenje brzine interneta se odnosi na skidanju podataka sa više istovremeno povezanih mreža kako bi opteretili vezu nekoliko sekundi te dobili što preciznije podatke o mreži. Najveća vrijednost je u prosjeku 30% uzoraka koji su postigli najveću vrijednost ( 50% za rastuću stopu). Srednja vrijednost brzine se izračuna tako da se 5% uzroka najmanje i najveće veličine oduzmu.

Mjerenje latencije
Test latencije služi za mjerenje vremena koje potrebno kako bi određeni paket podataka došao do servera i vratio se na početni terminal. Izvodi se deset puta. Na kraju vidimo rezultat minimalne, srednje i jitter vrijednosti ( maksimalna varijacija vrijednosti).

TCP/HTTP načini
nPerf prvo izvodi TCP test, to je najučinkovitiji način jer direktno uspostavlja sockete bez prolaska kroz pretraživač. Kako bi koristili TCP način, morate biti u mogućnosti pristupita daljinskim uslugama s portovima 8080 i 8081. Ukoliko TCP način nije moguć (port 8080 i 8081 blokirani), test će se izvršiti u HTTPu. U tom slučaju soketi prolaze kroz pretraživač. Učinkovito za brzine do 100 Mb/s, no iznad toga ovaj način rada doseže svoj vrhunac.

Kako podržati projekt nPerfa?

Opskrbiti bazu zajedničkih podataka

nPerf ne može opstati bez vas. Koristeći aplikaciju, čak i potpuno besplatno već sudjelujete u projektu. Vaši testovi obogaćuju bazu podataka i samim time doprinosite razvoju alata i usluga nPerfa.

Ponuditi prikladan server

Vi ste administrator sustava, hoster prikladnih servera ili Internet operater ? nPerf se može pridružiti na vaš server! Što više servera ponudimo to smo u većoj mogućnosti prikupljanja detaljnijih informacija. Kod operatera, mi možemo preuzeti odgovornost oko konfiguracije i administriranja servera. Kontaktirajte nas.

Kontaktirajte nas

Osobni podaci

Koje to informacije nPerf točno prikuplja?

nPerf aplikacija prikuplja jedino lokalizirane statističke podatke . Ti podaci nisu osobni. Oni nam pomažu pri kvalificiranju mreža raznih operatera. Prikupljeni podaci postaju vlasništvo nPerfa. Prikupljeni podaci su sljedeći : lokalizacija, informacije o mreži, tip i model terminala, verzija sistema, mjerenja izvršena tijekom realizacije testova.

Što radimo s podacima ?

Prikupljeni podaci služe za razna objavljivanja. One su generalno izložene na našoj Internet stranici pod rubrikom statistike. Ukoliko bi se neki od podataka koristili u komercijalne svrhe, oni će biti u potpunosti anonimni ( IP adresa maskirana ).

Kako kupiti nPerf bruto podatke ?

Vrlo jednostavno !
Želite detaljnije analizirati prikupljene podatke ? Mi vam možemo dostaviti bruto podatke, anonimne i za određeno geografsko područje.

Kontaktirajte nas kako bismo vam napravili osobu ponudu.

Kontaktirajte nas

Ugovor licence krajnjeg korisnika

VAŽNO : MOLIMO PROČITAJTE PAŽLJIVO UGOVOR PRIJE KORIŠTENJA APLIKACIJE

1.DEFINICIJA
nPerf programi i web aplikacije su objavljene sa strane SAS nPerf poduzeća, registrirano u trgovačkom registru u Lyonu pod brojem 450 208 244,u daljnjem tekstu pod nazivom : « nPerf ».nPerf programi i web aplikacije omogućuju korisnicima izmjeriti i kvalificirati vlastitu internet mrežu. nPerf provodi testove brzine interneta kao i druge mjere poput navigacija ili pregledavanje multimedijalnih datoteka (streaming).
Koristeći nPerf, suglasni ste o doprinosu podataka o izmjerenoj učinkovitosti interneta te o pokrivenosti mobilnih mreža u zajedničku bazu podataka.
Baza podataka nPerfa se sastoji od podataka prikupljenih putem nPerf.com internet stranice ili preko partnera te preko mobilnih aplikacija instaliranih na mobilnim uređajima. Prikupljeni podaci su zatim obrađeni i agregirani od strane drugih korisnika iste aplikacije.

2. LICENCA
Skinuvši i/ili koristeći nPerf aplikaciju, pristajete na odredbu da sljedeći ugovor licence krajnjeg korisnika (CLUF) predstavlja važeću i pravnu poveznicu između nPerfa i vas i time pristajete biti suglasni s njim. Obavezujete se da ćete poštovati zakon o intelektualnom vlasništvu kao i sve ostale obaveze u skladu s postojećim ugovorom.
Osim u slučaju sklapanja određenog ugovora s nPerf , vaše korištenje nPerf aplikacije je automatski podređeno uvjetima korištenja.
Ovim ugovorom nPerf vam pruža ograničeno pravo na korištenje licence , neisključivo i bez prava na podlicenciranje u skladu s postojećim ugovorom ili bilo kojim drugim pisanim sporazumom između vas i poduzeća nPerf. nPerf ne dostavlja pravo na vlasništvo, licenca nije na prodaju. Sljedeći ugovor predstavlja pravno obavezujući sporazum između nPerf i korisnika ili pretplatnika nPerf usluge..
Ukoliko odbijete pridržavati se ugovora, molimo vas da ne koristite nPerf usluge i/ili da izbrišete nPerf aplikaciju sa vašeg mobilnog uređaja.

3. DISTRIBUCIJA
nPerf i licenca ustanovljeni prema sljedećem ugovoru se ne smiju kopirati, distribuirati, reproducirati, prodavati ni preprodavati ni neovlašteno odašiljati ili na bilo koji drugi način iskorištavati. Za sve ostale informacije o distribuciji nPerfa, molimo kontaktirajte nPerf.

4. UGOVOR O UPOTREBI

4.1. Ograničenje korištenja
Korištenje nPerf usluge mora biti u skladu s važećim zakonom i niti u jednom trenutku za protuzakonita djela. Bez ograničavanja sljedećeg : korištenje, prikazivanje ili distribucija nPerfa u pornografske, rasističke, vulgarne, povredljive, pogrdne, nepristojne, uvredljive svrhe ili u poticanju mržnje, diskriminaciji ili bilo koje predrasude vezane uz vjeroispovijesti, etničku pripadnost, rasu, seksualnu orijentaciju ili dob su strogo zabranjeni.

4.2. Ograničenje autorskih prava
nPef programi uključuju radove zaštićene autorskim pravima, poslovnom tajnom ili intelektualnim vlasništvom. Zabranjeno je izmjenjivanje ili pokušavanje izmijene, dekomponirati ili rastavljati nPerf program ili izvođenje obrnutog inženjeringa. Zabranjena je djelomična ili cjelokupna reprodukcija radova na temelju ili derivacijama nPerfa.
Naziv nPerfa, logotip i bilo koja grafička datoteka predstavljajući nPerf se ne može koristiti u druge svrhe osim za oglašavanja nPerf usluga. nPerf je u potpunom vlasništvu prava, prava vlasništva i interesa nPerfa i sva prava intelektualnog vlasništva vezana uz nPerf.
nPerf proizvodi i usluge su suglasne sa zakonom autorskih prava i zaštićeni međunarodnim sporazumima. Niti jedan program, kod, djelo, slika , audio ili tekst uzorak se ne smije kopirati ili koristiti u bilo koje druge svrhe osim u slučaju predviđenom u ugovoru licence krajnjeg korisnika. Sva prava koja nisu pismeno dostavljena krajnjem korisniku su u vlasništvu nPerf.

4.3.Ograničenje odgovornosti
Korisnik ima obavezu nadoknaditi štetu, zaštiti i obraniti nPerf, njegove djelatnike, zastupnike i distributere protiv bilo koje tužbe, sudskog postupka, patentnih zahtjeva i troškova koji su izravno ili neizravno vezani uz korištenje programa nPerf.
Ni u kojem slučaju, uključujući i bez ograničenja slučaja zanemarivanja, nPerf, njegovi djelatnici, zastupnici i distributeri nisu odgovorni za štete bilo koje vrste, posljedice, nehotične, neizravne ili posebne (uključujući i bez ograničenja štete za izgubljenu dobit, korisničke gubitke, operativne gubitke, gubitke podataka, informacija ili financijske gubitke) u vezi s ili proizlazeći sljedećim ugovorom s nPerfom o mogućnosti ili nemogućnosti korištenja nPerfa, učinkovitosti i svih drugih razloga bilo da se temelje na ugovoru, lažnim djelima ili bilo kojim drugim pravnim dokumentima, uključujući i nemarnost.
Odgovornost nPerf je ograničena bez iznimke za novčanu naknadu koju je kupac platio ili pretplatio za korištenje programa ( maksimalna svota novca je najmanja vrijednost između cijene koju je kupac platio i cijene koja je na cjeniku nPerf) u zamjenu za povrat proizvoda, svojih kopija , dokumenata, svojih pohranjenih dokumenata, registriranih dokumenata, priručnici te svi elementi potrebni za predaju licence od kupca do nPerf.

4.4. Garancije
Osim ako nije drugačije pismeno ili usmeno izrečeno, nPerf ne preuzima nikakvu odgovornost na sebe ni garanciju o programu i izričito se odriče svih drugih jamstva bilo to eksplicitne ili implicitne vrste, usmene ili pismene, uključujući i bez ograničenja bilo koju mogućnost prodaje ili prikladnosti za određenu svrhu.

4.5. Mjerodavno pravo
Ovaj ugovor podliježe francuskom pravu. Suglasni ste i time nepovratno pristajete priznati i podrediti se francuskim sudovima.
U slučaju da se bilo koja odredba ovog ugovora smatra nezakonitom, nevažećom ili neprovedivom , ta odredba će se poništiti i neće imati utjecaj na valjanost i provedivost svih drugih odredbi.

4.6. Raskid ugovora
Svako neispunjavanje uvjeta i odredbi koji su napisani u ugovoru, dovodi do automatskog raskidanja licence. Pri isteku licence iz bilo kojeg razloga suglasni ste odmah prestati koristiti nPerf usluge i/ili dezaktivirati nPerf aplikaciju sa svih elektroničkih uređaja. Vaše financijske obaveze nisu otkazane zbog isteka ili raskida licence.

5. KLAUZULA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

OVAJ PROGRAM I PRATEĆE DATOTEKE SU DOSTAVLJENE BEZ GARANCIJE O UČINKOVITOSTI ILI PRODAJNOJ KVALITETI I BEZ JAMSTVA BILO TO EKSPLICITINE ILI IMPLICITINE VRSTE. OVA KLAUZULA SE JEDNAKO ODNOSI NA SVE DATOTEKE KOJE GENERIRA I OBJAVLJUJE NPERF.
Usluge podrške i održavanja nPerfa su dostavljene preko internet stranice nPerf.com bez obaveze dostavljanja rezultata.

6. SUGLASNOST O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA
Suglasni ste da nPerf prikuplja i koristi prikupljene podatke u svrhu službe za podršku koja surađuje s nPerf. nPerf može istodobno upotrijebiti te informacije kako bi vam predložio korisne i interesantne informacije.

6.1. Upotreba podataka u komercijalne svrhe
Prikupljeni podaci su razvrstani u cjeline kako bi stvorili besplatne proizvode i usluge namijenjene našim korisnicima i kupcima. Uključujući, no ne i automatski konfiguraciju i mogućnosti konzultacije karata mrežne pokrivenosti ili prikupljanje statističkih podataka.

6.2. Privatnost
Prikupljeni podaci se odnose samo na jedan terminal po uređaju koje nPerf anonimnom prikuplja
Iako aplikacija ne prikuplja nikakve osobne podatke niti bilo koju informaciju vezanu uz lozinku uređaja ili SIM kartice, obrada tih podataka kao i vaša trenutna pozicija u slučaju da je lokalizacija uključena može u određenim okolnosti eventualno izazvati neugodnosti na vašu privatnost.
Ukoliko se ne slažete s prikupljanjem podataka opisanih u poštujućem ugovoru, molimo da odbaciti uvjete.

7. MJERODAVNO PRAVO
SAS nPerf , Francuska, je davatelj usluge. Prihvaćate podrediti se mjerodavnom pravu u slučaju korištenja usluge. Ovaj ugovor i uvjeti korištenja usluge podliježu francuskom zakonu.
Ukoliko se ne slažete, francuska verzija postojećeg ugovora je jednina referencija.
U skladu s uvjetima na snazi o nadležnosti, jedino sudovi o kojima ovisi poduzeće SAS nPerf će biti u mogućnosti rješavanja sukoba koji bi mogli proizaći primijenivši ugovor licence.