Gazety sy Boky: miresaka momba an'ny nPerf!

Ireo miresaka ny momba anay ao Frantsa :

Hamaky lahatsoratra

Hamaky lahatsoratra

Hamaky lahatsoratra

Hamaky lahatsoratra

Ireo miresaka ny momba anay erak'izao tontolo izao :

Hamaky lahatsoratra

Hamaky lahatsoratra

Hamaky lahatsoratra

Ary koa: Belzika, Espaina, Rosia ...

Ireo miresaka ny momba anay ao Frantsa :

Hamaky lahatsoratra

Hamaky lahatsoratra

Hamaky lahatsoratra

Hamaky lahatsoratra

Ireo miresaka ny momba anay erak'izao tontolo izao :

Hamaky lahatsoratra

Hamaky lahatsoratra

Hamaky lahatsoratra

Ary koa: Belzika, Espaina, Rosia ...

Tianay rehefa miresaka momba ny nPerf ny gazety an-tsoratra ... fa tianay kokoa anefa raha ianao no miresaka ny momba anay!

mihoatra ny 1300

fanehoan-kevitra amin'ireo magazay !

649,962,923

Andrana eran'izao tontolo izao

Fitsapana hafainganana tsara indrindra any. Fitsapana hafainganana ho an'ny rindrankajy android ary mandeha tsara isakin'ny hafainganana !!!

Ben Thompson

31 Oktobra 2015 - Android

Angamba ny rindrankajy fitsapana ny hafainganana tsara indrindra !

Mahavariana

Espaina - iOS

Noho ny fampiasana an'ilay rindrankajy dia tsikaritro fa ratsy ny hafainganan'ny tambazotrako ary niresaka tamin'ny mpaninjara ahy aho, ary tsy manana olana intsony! Misotra anao :)

Greg Mulot

7 Desambra 2014 - Android

Rindrankajy tena mahasoa ny rehetra

Socold 007

16 May 2015 - SINGAPOUR - iOS

Mazava tsara ny vokatra ary tena mampiala voly

Csankis

8 Janoary 2015 - AOSTRALIA - IOS

Rindrankajy ilaina mba handrefesana ny hatsaran'ny tambazotra. Ny fampitahana ireo tranokala mahazatra sy ny fampitana sary sy feo mivantana dia manampy betsaka amin'ny afenoin'ny sary fanehoana

FirstTenor

17 janoary 2015 - UNITED KINGDOM - iOS

Mila fanandramana rehetra ankotra an'ity ve? Tsia raha ny marina! Tena afa-po

Babifabiane

10 Janoary 2015 - Brasila - iOS

Anisany praograma farany tsara amin'ny fitsapana hafainganam-pandeha. Mitsapa ny hafainganam-pandeha sy ny hafainganan'ny streaming amin'ny fitahirizana azy

Srinivas Rathod

11 Oktobra 2015 - Etazonia - iOS

Ianao koa, lazao aminay ny antony itiavanao ny nPerf !