De beste Internett-prestasjonene på fast linje i 2020-2021

Belgium - Wallonia

Operatøren som ga abonnentene den beste internettilgang via 2020-2021 var:

Telenet & VOO & Orange


Mb/s


Mb/s


ms


nPoints

1

Telenet

149.30

21.25

23

133 934

1

VOO

132.80

13.32

20

131 291

1

Orange

102.62

19.82

21

130 015

4

Proximus

56.21

17.01

25

115 234

Rangeringen er basert på tester utført på nPerf.com nettstedet og partnersider fra 01/07/2020 til 30/06/2021 .
Rangeringen er basert på antall nPerf-poeng. Andre verdier er gitt til informasjonsformål.

GULLPARTNERE

Partnerne hjelper med å fremme nPerf merkevare og produkter.

Hvordan måles ytelsen?

Samler målinger

Målinger blir samlet inn via nPerf.com-nettstedet og partnersiden (for fastlinjedata) og på nPerf-mobilapper (for mobildata).

Tester utføres direkte av abonnentene. Dette betyr at de er representative for Internettkvaliteten slik brukerne opplever det.

Integriteten til innsamlede data sikres ved hjelp av algoritmer for kryptering og overvåking av alle resultatene fra testene som er utført.

Relevansen av målinger som er samlet inn

Målinger som samles inn, lagres på nPerf-servere. Prosessering utføres deretter for å forkaste tester fra gjentatt bruk eller som kan betraktes som et resultat av misbruk. Flertallet av behandlingen er automatisert med sikte på å sikre maksimal objektivitet.

Til slutt inneholder dataene som brukes, ingen falske eller unøyaktige tester som kan forvrenge resultatene.

Hvilke indikatorer brukes for rangeringen?

Nettverk med fast linje

Indikatoren som er valgt for rangeringen av nettverk med fast linje, er nPerf-poengsum, uttrykt i nPoints. Det gir et helhetlig bilde av kvaliteten på en tilkobling. Det tar hensyn til målt bithastigheter (2/3 nedlasting + 1/3 opplasting) og responstid.

Gjennomsnitts hastighetene beregnes ved å beregne gjennomsnittlig nedlastingshastighet og opplastingshastighet som er målt over perioden.
Disse verdiene er beregnet på en logaritmisk skala for å bedre representere oppfatningen av brukeren.

Dette betyr at indikatoren representerer den gjennomsnittlige brukeropplevelsen for hver av operatørene som er tilstede. Det tas derfor hensyn til alle pakker som tilbys av operatøren, uavhengig av pris.

Bare operatører med nasjonal nettverksdekning er valgt.

Mobile nettverk

Indikatoren som er valgt for rangeringen av mobilnett er den totale nPerf-poengsummen.

nPerf-poengsummen tar hensyn til alle målinger som ble gjort under en fullstendig test: nedlastingshastighet, opplastingshastighet, surfeytelse og ytelse av videostreaming.

Dette betyr at indikatoren representerer den gjennomsnittlige brukeropplevelsen for hver av operatørene som er til stede.

Bare operatører med nasjonal nettverksdekning er valgt.

For å unngå negativ innvirkning fra bruk av utdaterte enheter, er det bare tester som er utført på 4G-kompatible enheter som tas med i betraktningen.