Nagrody nPerf

Wyniki operatorów na całym świecie

W jaki sposób mierzona jest wydajność?

Zbieranie pomiarów

Pomiary są zbierane za pośrednictwem strony internetowej nPerf.com i witryn partnerskich (dla danych z połączeń stacjonarnych) oraz aplikacji mobilnych nPerf (dla danych z połączeń mobilnych)

Testy wykonywane są bezpośrednio przez subskrybentów. Oznacza to, że są oni reprezentatywną grupą dla pomiaru jakości sieci internetowej, której doświadczają użytkownicy.

Integralność gromadzonych danych zapewniają algorytmy szyfrowania i monitorowania wszystkich wyników przeprowadzonych testów.

Trafność zebranych pomiarów

Zebrane pomiary przechowywane są na serwerach nPerf. Następnie wykonywane jest w celu odrzucenia testów z wielokrotnego użycia lub testów, które można uznać za wynik niewłaściwego użycia. Większość przetwarzania jest zautomatyzowana w celu zapewnienia maksymalnej obiektywności.

Na koniec, wykorzystane dane nie zawierają fałszywych lub nieprecyzyjnych testów, co mogłyby zaburzyć wyniki.

Jakie wskaźniki są brane pod uwagę w rankingu?

Sieci stacjonarne

Wskaźnikiem wybranym do rankingu stacjonarnych sieci internetowych jest średnia prędkość pobierania.

Oblicza się ją przez uśrednienie wszystkich średnich prędkości pobierania zmierzonych w danym okresie.

Oznacza to, że wskaźnik reprezentuje średnią wygodę użytkowania dla każdego z obecnych operatorów. Bierze zatem pod uwagę wszystkie pakiety oferowane przez operatora, niezależnie od ceny.

Wybierani są tylko ci operatorzy, których sieć obejmuje cały kraj.

Prędkości wysyłania i opóźnienia są również wyświetlane, ale wyłącznie w celach informacyjnych.

Sieci komórkowe

Wskaźnikiem wybranym do rankingu sieci komórkowych jest ogólny wynik nPerf.

Wynik nPerf uwzględnia wszystkie pomiary wykonane podczas pełnego testu: prędkość pobierania, prędkość wysyłania, sprawność nawigacji i wydajność przesyłania strumieniowego wideo.

Oznacza to, że wskaźnik reprezentuje średnią wygodę użytkowania dla każdego z obecnych operatorów.

Wybierani są tylko ci operatorzy, których sieć obejmuje cały kraj.

Aby uniknąć negatywnego wpływu użycia przestarzałych urządzeń, pod uwagę brane są tylko testy przeprowadzone na urządzeniach kompatybilnych z siecią 4G.