Nagrody nPerf

Wyniki operatorów na całym świecie

Belgium - Wallonia

Stacjonarne 2021

Dominican Republic

Stacjonarne 2018-2019

Congo, The Democratic Republic of the

Komórkowe 2019

United Kingdom

Komórkowe 2021-2022

El Salvador

Stacjonarne 2019

French Polynesia

Komórkowe 2021

Czech Republic

Stacjonarne 2019

Saudi Arabia

Komórkowe 2022

W jaki sposób mierzona jest wydajność?

Zbieranie pomiarów

Pomiary są zbierane za pośrednictwem strony internetowej nPerf.com i witryn partnerskich (dla danych z połączeń stacjonarnych) oraz aplikacji mobilnych nPerf (dla danych z połączeń mobilnych)

Testy wykonywane są bezpośrednio przez subskrybentów. Oznacza to, że są oni reprezentatywną grupą dla pomiaru jakości sieci internetowej, której doświadczają użytkownicy.

Integralność gromadzonych danych zapewniają algorytmy szyfrowania i monitorowania wszystkich wyników przeprowadzonych testów.

Trafność zebranych pomiarów

Zebrane pomiary przechowywane są na serwerach nPerf. Następnie wykonywane jest w celu odrzucenia testów z wielokrotnego użycia lub testów, które można uznać za wynik niewłaściwego użycia. Większość przetwarzania jest zautomatyzowana w celu zapewnienia maksymalnej obiektywności.

Na koniec, wykorzystane dane nie zawierają fałszywych lub nieprecyzyjnych testów, co mogłyby zaburzyć wyniki.

Jakie wskaźniki są brane pod uwagę w rankingu?

Sieci stacjonarne

Wskaźnikiem wybranym do rankingu sieci stacjonarnych jest wynik nPerf, wyrażony w nPoints. Daje ogólny obraz jakości połączenia. Uwzględnia zmierzone szybkości transmisji (pobieranie 2/3 + przesyłanie 1/3) i opóźnienie.

Średnie prędkości są obliczane przez uśrednienie wszystkich średnich prędkości pobierania i wysyłania zmierzonych w tym okresie.
Wartości te są obliczane w skali logarytmicznej, aby lepiej reprezentować postrzeganie użytkownika.

Oznacza to, że wskaźnik reprezentuje średnią wygodę użytkowania dla każdego z obecnych operatorów. Bierze zatem pod uwagę wszystkie pakiety oferowane przez operatora, niezależnie od ceny.

Wybrani są tylko operatorzy posiadający zasięg sieci krajowej.

Sieci komórkowe

Wskaźnikiem wybranym do rankingu sieci komórkowych jest ogólny wynik nPerf.

Wynik nPerf uwzględnia wszystkie pomiary wykonane podczas pełnego testu: prędkość pobierania, prędkość wysyłania, sprawność nawigacji i wydajność przesyłania strumieniowego wideo.

Oznacza to, że wskaźnik reprezentuje średnią wygodę użytkowania dla każdego z obecnych operatorów.

Wybierani są tylko ci operatorzy, których sieć obejmuje cały kraj.

Aby uniknąć negatywnego wpływu użycia przestarzałych urządzeń, pod uwagę brane są tylko testy przeprowadzone na urządzeniach kompatybilnych z siecią 4G.