Ocenenia nPerf

Výkony operátorov na celom svete

Belgium - Wallonia

Pevná linka 2021

Indonesia

Mobil 2020

Dominican Republic

Pevná linka 2018-2019

Malaysia

Mobil 2020

Congo, The Democratic Republic of the

Mobil 2019

United Kingdom

Mobil 2020

Senegal

Mobil 2020

French Polynesia

Mobil 2021

Cameroon

Mobil 2021

Madagascar

Mobil 2020

Czech Republic

Pevná linka 2019

Burkina Faso

Mobil 2021

Ako sa meria výkonnosť?

Zhromažďovanie meraní

Merania sa zbierajú prostredníctvom webovej stránky nPerf.com a partnerských stránok (pre údaje pevnej siete) a v mobilných aplikáciách nPerf (pre mobilné dáta).

Testy sa vykonávajú priamo predplatiteľmi. To znamená, že reprezentujú kvalitu internetovej siete tak, ako ju prežívajú používatelia.

Integrita zozbieraných údajov je zabezpečená algoritmami na šifrovanie a monitorovanie všetkých výsledkov z vykonaných testov.

Relevantnosť zhromaždených meraní

Zozbierané merania sú uložené na serveroch nPerf. Spracovanie sa potom vykonáva s cieľom vyradiť testy z opakovaného použitia alebo ktoré možno považovať za dôsledok nesprávneho použitia. Väčšina spracovania je automatizovaná s cieľom zabezpečiť maximálnu objektívnosť.

A nakoniec, použité údaje zahŕňajú žiadne podvodné alebo nepresné testy, ktoré môžu zošikmenie výsledkov.

Ktoré indikátory sa používajú na hodnotenie?

Pevné siete

Ukazovateľom vybraným pre klasifikáciu sietí pevnej siete je skóre nPerf vyjadrené v nPoints. Poskytuje celkový obraz o kvalite pripojenia. Zohľadňujú sa namerané prenosové rýchlosti (sťahovanie 2/3 + 1/3 nahrávania) a latencia.

Priemerné rýchlosti sa vypočítavajú spriemerovaním všetkých priemerných rýchlostí sťahovania a nahrávania nameraných v danom období.
Tieto hodnoty sa vypočítavajú na logaritmickej stupnici, aby lepšie predstavovali vnímanie používateľa.

Toto znamená, že ukazovateľ predstavuje priemernú skúsenosť používateľa pre každého z prítomných operátorov. Zohľadňuje preto všetky balíky ponúkané prevádzkovateľom bez ohľadu na cenu.

iba operátori s pokrytím národnou sieťou.

Mobilné siete

Indikátor vybraný pre poradie mobilných sietí je celkové skóre nPerf.

skóre nPerf zohľadňuje všetky merania, ktoré boli prijaté počas celého testu: rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania, výkon prehliadania a výkon streamovania videa.

to znamená, že indikátor predstavuje priemerný používateľský zážitok pre každého z prítomných prevádzkovateľov.

sú vybraté iba prevádzkovatelia s národným pokrytím siete.

aby sa predišlo negatívnemu vplyvu používania zastaraných zariadení, zohľadňujú sa iba testy vykonané na zariadeniach kompatibilných s technológiou 4G.