Najboljše internetne predstave s fiksno povezavo v 2020-2021

Belgium - Wallonia

Operater, ki je svojim naročnikom med 2020-2021 s zagotavljal najboljši dostop do interneta v fiksni mreži, 2020-2021 bil:

Telenet & VOO & Orange


Mb/s


Mb/s


ms


nPoints

1

Telenet

149.30

21.25

23

133 934

1

VOO

132.80

13.32

20

131 291

1

Orange

102.62

19.82

21

130 015

4

Proximus

56.21

17.01

25

115 234

Razvrstitev temelji na testih, ki se izvajajo na nPerf.com spletna stran in na partnerskih spletnih mestih od 01/07/2020 v 30/06/2021.
razvrstitev temelji na številu nPerf točk. Druge vrednosti so informativne narave.

ZLATI PARTNERJI

Partnerji pomagajo pri promociji blagovne znamke in izdelkov nPerf.

Kako se meri učinkovitost?

Zbiranje meritev

Meritve se zbirajo na spletnem mestu nPerf.com in partnerskih spletnih mestih (za stacionarne podatke) in v mobilnih aplikacijah nPerf (za mobilne podatke).

Preizkuse izvajajo neposredno naročniki. To pomeni, da predstavljajo kakovost internetnega omrežja, kot ga doživljajo uporabniki.

Celovitost zbranih podatkov zagotavljajo algoritmi za šifriranje in spremljanje vseh rezultatov opravljenih testov.

Ustreznost zbranih meritev

Zbrane meritve so shranjene na strežnikih nPerf. Nato se izvede obdelava, da se preskusi zavrnejo zaradi ponavljajoče se uporabe ali pa so lahko rezultat zlorabe. Večina obdelave je avtomatizirana z namenom zagotoviti največjo objektivnost.

Na koncu uporabljeni podatki ne vključujejo nobenega goljufivega ali nenatančnega preskusa, ki bi lahko povzročil popačenje rezultatov.

Kateri kazalniki se uporabljajo za razvrstitev?

Omrežja s fiksno linijo

Kazalnik, izbran za razvrstitev stacionarnih omrežij, je rezultat nPerf, izražen v nPoints. Daje splošno sliko o kakovosti povezave. Upošteva izmerjene bitne hitrosti (2/3 prenos + 1/3 prenos) in zakasnitev.

Povprečne hitrosti se izračunajo s povprečenjem vseh povprečnih hitrosti prenosa in nalaganja, izmerjenih v obdobju.
Te vrednosti se izračunajo na logaritemski lestvici, da bolje predstavijo dojemanje uporabnika.

To pomeni, da kazalnik predstavlja povprečno uporabniško izkušnjo za vsakega od prisotnih operaterjev. Zato upošteva vse pakete, ki jih ponuja operater, ne glede na ceno.

Izbrani so samo operaterji z nacionalnim omrežjem.

Mobilna omrežja

Kazalnik, izbran za razvrstitev mobilnih omrežij, je skupni rezultat nPerf.

Ocena nPerf upošteva vse meritve, opravljene med celotnim testom: hitrost prenosa, hitrost nalaganja, zmogljivost brskanja in zmogljivost pretakanja video posnetkov.

To pomeni, da kazalnik predstavlja povprečno uporabniško izkušnjo za vsakega od prisotnih operaterjev.

Izbrani so le operaterji z nacionalnim omrežjem.

Da bi se izognili negativnim vplivom uporabe zastarelih naprav, se upoštevajo samo testi, izvedeni na napravah, združljivih s 4G.