Cmimet nPerf

Performanca e operatorëve në botë

Belgium - Wallonia

Linje fikse 2022

Dominican Republic

Linje fikse 2018-2019

Malaysia

Mobile 2022

Congo, The Democratic Republic of the

Mobile 2019

United Kingdom

Mobile 2021-2022

El Salvador

Linje fikse 2019

French Polynesia

Mobile 2021

Cameroon

Mobile 2021

Madagascar

Mobile 2020

Czech Republic

Linje fikse 2019

Saudi Arabia

Mobile 2022

Moldova, Republic of

Linje fikse 2022

Si matet performanca?

Mbledhja e matjeve

Matjet janë mbledhur përmes faqes së internetit të nPerf.com dhe faqeve partnere (për të dhëna me linja fikse) dhe në aplikacionet celulare nPerf (për të dhëna celulare).

Testet kryhen direkt nga abonentet. Kjo do të thotë se ata janë përfaqësues të cilësisë së rrjetit të Internetitsi perjetohet nga përdoruesit.

Integriteti i të dhënave të mbledhura sigurohet nga algoritme për kriptim dhe monitorim të të gjitha rezultateve nga testet e kryera.

Rëndësia e matjeve të mbledhura

Matjet e mbledhura ruhen në serverat nPerf. Përpunimi më pas kryhet për të hequr testet nga përdorimi i përsëritur ose të cilat mund të konsiderohen si rezultat i keqpërdorimit. Pjesa më e madhe e përpunimit është e automatizuar me qëllim të sigurimit të objektivitetit maksimal.

Së fundi, të dhënat e përdorura nuk përfshijnë teste mashtruese ose të pasakta që mund të ndërrojnë rezultatet.

Cilët tregues përdoren për renditjen?

Rrjetet e linjës fikse

Treguesi i zgjedhur për renditjen e rrjeteve të linjës fikse është rezultati nPerf, i shprehur në nPoints. Ai jep një pamje të përgjithshme të cilësisë së një lidhjeje. Ajo merr në konsideratë bitratet e matura (2/3 Shkarkim + 1/3 Ngarkimi) dhe latencen.

Shpejtësitë mesatare llogariten duke mesatarizuar të gjitha shpejtësitë mesatare të shkarkimit dhe ngarkimit të matur gjatë periudhës.
Këto vlera llogariten në një shkallë logaritmike për të përfaqësuar më mirë perceptimin e përdoruesit.

Kjo do të thotë se treguesi paraqet përvojën mesatare të përdoruesit për secilin nga operatorët e pranishëm. Prandaj, merr parasysh të gjitha paketat e ofruara nga operatori, pavarësisht nga çmimi.

Vetëm operatorët me mbulim të rrjetit kombëtar janë zgjedhur.

Rrjetet celulare

Treguesi i zgjedhur për renditjen e rrjeteve mobile është rezultati i përgjithshëm nPerf.

Rezultati nPerf merr parasysh të gjitha matjet e marra gjatë një testi të plotë: shpejtësinë e shkarkimit, shpejtësinë e ngarkimit, performancën e shfletimit dhe performancën e transmetimit të videos.

Kjo do të thotë se treguesi paraqet përvojën mesatare të përdoruesit për secilin nga operatorët e pranishëm.

Vetëm operatorët me mbulim të rrjetit kombëtar janë zgjedhur.

Për të shmangur një ndikim negativ nga përdorimi i pajisjeve të vjetruara, merren parasysh vetëm testet e kryera në pajisjet e përputhshme me 4G.