nPerf Fleet

Zgjidhja më e mirë për testet tuaja

A po kërkoni një mjet efikas dhe të fuqishëm, të përshtatshëm dhe të besueshëm për fushatat tuaja të matjes në terren?
nPerf Fleet është mjeti matës që ju nevojitet.

nPerf Fleet u jep mundësi përdorimit të shumë veçorive:

♦   Menaxhimi i flotës terminale
♦   Qasja në të gjitha të dhënat e papërpunuara në formatin .csv
♦   Histori e pakufizuar e testeve (përfshirë edhe ato të dështuara)
♦   Sekuencë testimi e automatizuar
♦   Qasja në kabinën e nPerf për vizualizim (statistikat në kohë reale)
♦   Të dhënat nuk janë lëshuar

Rrjetet 3G / 4G / 5G / Wi-Fi,
nPerf ju ndihmon të vlerësoni performancën e tyre

Një nga aplikacionet më të përdorura në treg

Shumë kompani mbështeten në nPerf për të organizuar fushatat e tyre të provave për të certifikuar rrjetet e tyre: Comcast, Vodafone, Connected Nation, Telefonica, Orange, Three, Wireless United ...

Të njohur në të gjithë botën për cilësinë dhe saktësinë e tyre, të dhënat e nPerf do t'ju ndihmojnë të përmirësoni cilësinë e rrjeteve mobile duke perdorur te dhenat e mbledhura ne saktesi te larte.

Të dhëna të lokalizuara


Matjet e Fuqise se Sinjalit


Më shumë se njëqind KPI të matura


Te dhena Real time


Testet e lidhjes
Shkarkoni, Ngarkoni, Vonesa,
Browsing dhe Streaming


Krahasimi aktiv

Cockpit nPerf

Një dashboard i vërtetë, cockpit bën të mundur që të ndiqni performancën e rrjeteve në kohë reale dhe të nxirrni të dhënat bruto (format.csv).
Analiza e të dhënave të mbledhura bën të mundur përmirësimin e cilësisë së përvojës së përdoruesit.

Kontrolluesi: merret me bazen e terminaleve


Agjentët në terren


Mbledhja e të dhënave në bazën e të dhënave private


Hyrja në të dhënat e papërpunuara dhe paraqitja e rezultateve


Cockpit:
menaxhimi i grupit të smartphone

Cockpit :
paraqitja e statistikave

Cockpit :
te dhena në kohë reale dhe tabela

Cockpit :
tabela me te dhenat e mbulimit, nga nPerf Fleet dhe crowdsourcing
(Filtrim nga vendi, operatori, teknologjia dhe periudha)