Najbolje performanse fiksnog linijskog interneta u 2020-2021

Belgium - Wallonia

Operater koji je obezbedio pretplatnike sa najboljim pristupom Internetu putem fiksne linije tokom 2020-2021 bio je:

Telenet & VOO & Orange


Mb/s


Mb/s


ms


nPoints

1

Telenet

149.30

21.25

23

133 934

1

VOO

132.80

13.32

20

131 291

1

Orange

102.62

19.82

21

130 015

4

Proximus

56.21

17.01

25

115 234

Rangiranje je zasnovano na testovima koji se izvode na nPerf.com Veb-stranicama i partnerskim lokacijama sa 01/07/2020 do 30/06/2021.
Rangiranje je zasnovano na broju nPerf poena. Druge vrednosti se daju u svrhu informacija.

ZLATNI PARTNERI

Partneri pomažu u promovisanju nPerf Brenda i proizvoda.

Kako se meri performansa?

Prikupljanje merenja

Merenja se prikupljaju putem nPerf.com Web lokacije i partnerskih lokacija (za podatke fiksne linije) i na nPerf Mobile aplikacijama (za mobilne podatke).

Testovi se izvode direktno od strane pretplatnika. To znači da su oni reprezent kvaliteta Internet mreže koje su iskusili korisnici.

Integritet prikupljenih podataka obezbeđuje se algoritmima za šifrovanje i praćenje svih rezultata iz testova koji se izvode.

Relevantnost prikupljenih merenja

Prikupljene mere se skladište na nPerf serverima. Nakon toga se vrši obrada kako bi se odbacili testovi koje se ponavljaju ili koje se mogu smatrati rezultatom zloupotrebe. Većina obrade je automatizovana sa ciljem da se osigura maksimalna objektivnost.

Na kraju, podaci koji se koriste ne sadrže lažne ili neprecizne testove koji mogu iskriviti rezultate.

Koji indikatori se koriste za rangiranje?

Fiksna linija

Indikator koji je izabran za rangiranje mreža fiksne linije je nPerf rezultat, izražen u nPoenima. Ona daje ukupnu sliku kvaliteta veze. Uzima se u obzir mere brzine (2/3 download + 1/3 upload) i kašnjenje.

Prosečne brzine se obračunavaju izračunanjem svih prosečnih brzina (preuzimanja i slanja) merenja tokom perioda.
Ove vrednosti se računaju na logaritamskoj Skali da bi se bolje predstavila percepciji korisnika.

To znači da indikator predstavlja prosečan utisak korisnika pri radu za sve operatere. Zbog toga uzima u obzir sve pakete koje nudi operator, bez obzira na cenu.

Biće izabrani samo operateri nacionalnih mreža.

Mobilne mreže

Indikator koji je odabran za rangiranje mobilnih mreža je ukupan rezultat nPerf.

rezultat nPerf-a uzima se u obzir sve mere koje su preduzete tokom kompletnog testa: brzina preuzimanja, brzina slanja, performanse pregledanja i performanse protoka video zapisa.

to znači da indikator predstavlja prosečan utisak korisnika za sve dostupne operatere.

Samo su operateri sa nacionalnim mrežnim pokrićem izabrani.

u cilju izbegavanja negativnog uticaja korišćenja zastarelih uređaja, uzimaju se u obzir samo testovi koji se izvode na 4G kompatibilnim uređajima.