nPerf Fleet

Najbolje rešenje za pogonske testove

Da li tražite efikasan i moćan alat, pogodan i pouzdan za vaše kampanje na terenu?
nPerfPro je alatka za merenje koja vam je potrebna.

nPerf Fleet daje pristup mnogim funkcijama:

♦   Upravljanje terminalima
♦   Pristup svim RAW podacima u. csv formatu
♦   Neograničena istorija testova (uključujući neuspele)
♦   Automatizovana sekvenca testa
♦   Pristup nPerf komandoj tabli za vizuelizaciju (Statistika u realnom vremenu)
♦   Podaci nisu objavljeni

3G/4G/5G/Wi-Fi mreže,
nPerf vam pomaže da procenite njihove performanse

Jedna od najčešće korišćenih aplikacija na tržištu

Mnoge kompanije se oslanjaju na nPerf da organizuju svoje probne kampanje i da sertifikuju njihove mreže: Comcast, Vodafone, Connected Nation, Telefonica, Orange, Three, Wireless United...

Priznat širom sveta po kvalitetu i finoći, nPerf-ovi podaci će vam pomoći da poboljšate kvalitet mobilnih mreža sa preciznošću.

podaci o Geolokaciji


Merenje jačine signala


Više od sto izmerenih Ključnih Indikatora Performansi


podaci u realnom vremenu


testovi povezivanja
Preuzimanje, Slanje, Latentnost
Pregledavanje i Tok


Aktivno mapiranje

Cockpit nPerf

Realna Kontrolna tabla, kokpit omogućava praćenje performansi mreža u realnom vremenu i za izdvajanje neobrađenog podatka (format. csv).
Analiza prikupljenih podataka omogućava da se poboljša kvalitet korisničkog iskustva.

Upravljanje terminalima


Agenti na terenu


čuvanje podataka u privatnoj bazi podataka


pristup sirovim podacima i vizualizacija rezultataupravljanje pametnim telefonima


statistička vizualizacija


podaci u realnom vremenu i mapiranje


mapiranje podataka o pokrivanju, od nPerf i javnog mnenja
(filtriranje po zemlji, operateru, tehnologiji i periodu)