nPerf Utmärkelser

Prestanda för operatörer runt om i världen

Belgium - Wallonia

Fast lina 2022

Dominican Republic

Fast lina 2018-2019

Malaysia

Mobil 2022

Congo, The Democratic Republic of the

Mobil 2019

United Kingdom

Mobil 2022-2023

El Salvador

Fast lina 2019

Senegal

Mobil 2022

French Polynesia

Mobil 2021

Madagascar

Mobil 2020

Czech Republic

Fast lina 2019

Saudi Arabia

Mobil 2022

Ireland

Mobil 2022

Moldova, Republic of

Fast lina 2022

Hur mäts prestandan?

Insamling av mätningar

Mätningar samlas in via nPerf.com webbplats och partnerwebbplatser (för fasta förbindelser) och på nPerf:s mobilappar (för mobildata).

Testerna utförs direkt av abonnenterna. Detta innebär att de är representativa för kvaliteten på internetnätverken såsom de upplevs av användarna.

Integriteten hos insamlad data säkerställs genom algoritmer för kryptering och övervakning för alla utförda tester.

Relevans av insamlade mätningar

Insamlade mätningar lagras på nPerf:s servrar. Data bearbetas sedan för att utesluta tester från upprepad användning eller som kan anses bero på missbruk. Merparten av bearbetningen automatiseras i syfte att säkerställa maximal objektivitet.

Slutligen används bara data som är fri från bedrägliga eller oprecisa tester som kan förvränga resultaten.

Vilka indikatorer används för rankningen?

Fasta nät

Indikatorn som valts för rangordningen för fastnät är nPerf-poängen, uttryckt i nPoäng. Det ger en övergripande bild av kvaliteten på en anslutning. Det tar hänsyn till uppmätta bitrates (2/3 Ladda ner + 1/3 Upload) och latens.

beräknas genom att medelvärdena för alla genomsnittliga nedladdnings- och uppladdningshastigheter uppmätt under perioden.
Dessa värden beräknas på en logaritmisk skala för att bättre representera användarens uppfattning.

Detta betyder att indikatorn representerar den genomsnittliga användarupplevelsen för var och en av de närvarande operatörerna. Den tar därför hänsyn till alla paket som erbjuds av operatören, oavsett pris.

Endast operatörer med nationellt nätverkstäckning väljs.

Mobilnät

Den indikator som valts för rankning av mobilnät är den totala nPerf-poängen.

nPerf-poängen tar hänsyn till alla mätningar som görs under ett fullständigt test: nedladdningshastighet, uppladdningshastighet, surfprestanda och videoströmningsprestanda.

Detta innebär att indikatorn representerar den genomsnittliga användarupplevelsen för var och en av de tillgängliga operatörerna.

Endast operatörer med nationell nättäckning är med.

För att undvika negativ påverkan vid användning av föråldrad hårdvara, tas endast tester som utförs på 4G-kompatibla enheter med i beräkningen.