ผลลัพธ์ Speedtest ของฉัน

Date : 2019.10.06 15:08:27 - GMT ID : #3216126990423509

Localisation

Krasnoyarsk Krai, RU

ระบบ
โปรแกรม 2.5.1

send

Download

8.69 Mb/s

ค่าเฉลี่ย : 6.83 Mb/s

receive

Upload

1.06 Mb/s

ค่าเฉลี่ย : 882 Kb/s

latency

Latency

75 ms
Jitter : 44 ms
ค่าเฉลี่ย : 88 ms

server

Saint Petersburg, - RU
1 Gb/s OneProvider.com

opServer

MegaFon Mobile