Kết quả đo tốc độ của tôi

Date : 2019.10.06 15:08:27 - GMT ID : #3216126990423509

Localisation

Krasnoyarsk Krai, RU

Hệ thống
Ứng dụng 2.5.1

send

Tải xuống

8.69 Mb/s

AVG : 6.83 Mb/s

receive

Tải lên

1.06 Mb/s

AVG : 882 Kb/s

latency

Độ trễ

75 ms
Chập chờn : 44 ms
AVG : 88 ms

server

Saint Petersburg, - RU
1 Gb/s OneProvider.com

opServer

MegaFon Mobile