Truyền thông & Đánh giá: Họ nói về nPerf!

Họ nói về chúng tôi tại Pháp:

Đọc bài viết

Đọc bài viết

Đọc bài viết

Đọc bài viết

Họ nói về chúng tôi trên thế giới:

Đọc bài viết

Đọc bài viết

Đọc bài viết

Và cũng: Bỉ, Tây Ban Nha, Nga...

Họ nói về chúng tôi tại Pháp:

Đọc bài viết

Đọc bài viết

Đọc bài viết

Đọc bài viết

Họ nói về chúng tôi trên thế giới:

Đọc bài viết

Đọc bài viết

Đọc bài viết

Và cũng: Bỉ, Tây Ban Nha, Nga...

Chúng tôi thích khi báo chí nói về nPerf ... Nhưng điều chúng tôi thích là khi bạn nói về chúng tôi!

nhiều hơn 1300

nhận xét về các cửa hàng!

665,246,516

Các phép đo trên thế giới

Đo tốc độ tốt nhất hiện có Kiểm tra tốc độ tốt nhất hiện có cho ứng dụng Android tuyệt vời và hoạt động hoàn hảo mọi lúc với tốc độ phù hợp !!!

Ben Thompson

ngày 31 tháng 10 năm 2015 - Android

Có lẽ là ứng dụng đo tốc độ tốt nhất!

Tuyệt vời

Tây Ban Nha - iOS

Rất tốt! Nhờ ứng dụng mà tôi nhận thấy rằng tốc độ của tôi rất tệ và tôi đã nói chuyện với nhà cung cấp của mình và vì tôi không gặp vấn đề gì nữa! Cảm ơn bạn :)

Greg Mulot

ngày 7 tháng 12 năm 2014 - Android

A phải có ứng dụng cho tất cả mọi người

Socold 007

16 tháng 5 năm 2015 - SINGAPOUR - iOS

Hoạt động tốt với kết quả rõ ràng, thậm chí là giải trí

Csankis

ngày 8 tháng 1 năm 2015 - AUSTRALIA - iOS

Một ứng dụng rất hữu ích để phân tích kết nối mạng. Việc so sánh các trang web phổ biến khác nhau và phát trực tuyến cũng giúp xây dựng bức tranh hoàn chỉnh

FirstTenor

ngày 17 tháng 1 năm 2015 - UNITED KINGDOM - iOS

Bạn có cần một sự đo đạc đầy đủ hơn bài đo này không? Rõ ràng không! Thực sự hài lòng

Babifabiane

ngày 10 tháng 1 năm 2015 - BRAZIL - iOS

Ứng dụng đo tốc độ tốt nhất. Một trong những ứng dụng tốt nhất. Đo tốc độ duyệt web và phát trực tuyến của bạn đáng để tải xuống

Srinivas Rathod

Ngày 11 tháng 10 năm 2015 - Hoa Kỳ - iOS

Bạn cũng vậy, hãy cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn yêu thích nPerf!