De bästa fasta linjerna i 2020

Mexico

Operatören som tillhandahöll det bästa fasta nätverket för sina användare under 2020 var:

Totalplay


Mb/s


Mb/s


ms


nPoints

1

Totalplay

52.85

19.50

66

98 372

2

Telmex

31.01

15.88

76

86 334

3

Megacable

30.49

7.40

81

79 318

4

izzi

28.50

4.00

85

72 995

Rangordningen är baserad på de tester som utförts på nPerf.com och på våra partnersidor från 01/01/2020 till 31/12/2020 .
Rangordningen baseras på antalet nPerf-poäng. De övriga värdena är enbart för din information.

GULDPARTNERS

Partners hjälper till med att marknadsföra varumärket nPerf och våra produkter.

Hur mäts prestandan?

Insamling av mätningar

Mätningar samlas in via nPerf.com webbplats och partnerwebbplatser (för fasta förbindelser) och på nPerf:s mobilappar (för mobildata).

Testerna utförs direkt av abonnenterna. Detta innebär att de är representativa för kvaliteten på internetnätverken såsom de upplevs av användarna.

Integriteten hos insamlad data säkerställs genom algoritmer för kryptering och övervakning för alla utförda tester.

Relevans av insamlade mätningar

Insamlade mätningar lagras på nPerf:s servrar. Data bearbetas sedan för att utesluta tester från upprepad användning eller som kan anses bero på missbruk. Merparten av bearbetningen automatiseras i syfte att säkerställa maximal objektivitet.

Slutligen används bara data som är fri från bedrägliga eller oprecisa tester som kan förvränga resultaten.

Vilka indikatorer används för rankningen?

Fasta nät

Indikatorn som valts för rangordningen för fastnät är nPerf-poängen, uttryckt i nPoäng. Det ger en övergripande bild av kvaliteten på en anslutning. Det tar hänsyn till uppmätta bitrates (2/3 Ladda ner + 1/3 Upload) och latens.

beräknas genom att medelvärdena för alla genomsnittliga nedladdnings- och uppladdningshastigheter uppmätt under perioden.
Dessa värden beräknas på en logaritmisk skala för att bättre representera användarens uppfattning.

Detta betyder att indikatorn representerar den genomsnittliga användarupplevelsen för var och en av de närvarande operatörerna. Den tar därför hänsyn till alla paket som erbjuds av operatören, oavsett pris.

Endast operatörer med nationellt nätverkstäckning väljs.

Mobilnät

Den indikator som valts för rankning av mobilnät är den totala nPerf-poängen.

nPerf-poängen tar hänsyn till alla mätningar som görs under ett fullständigt test: nedladdningshastighet, uppladdningshastighet, surfprestanda och videoströmningsprestanda.

Detta innebär att indikatorn representerar den genomsnittliga användarupplevelsen för var och en av de tillgängliga operatörerna.

Endast operatörer med nationell nättäckning är med.

För att undvika negativ påverkan vid användning av föråldrad hårdvara, tas endast tester som utförs på 4G-kompatibla enheter med i beräkningen.