5G coverage map worldwide

Delta i nPerf-projektet, ladda ner vår app nu!

Hur fungerar nPerf-kartorna?

Var kommer datan ifrån?

Data samlas in från tester gjorda av våra användare av nPerf-appen. Det här är tester som utförs under verkliga förhållanden, direkt på fältet. Om du också vill bidra, behöver du bara ladda ner nPerf-appen till din smartphone. Ju mer data det finns, desto mer omfattande kommer kartorna att bli!

Hur görs uppdateringarna?

Täckningskartor uppdateras automatiskt av en bot varje timme. Hastighetskartor uppdateras var 15:e minut. Data visas i två år. Efter två år tas de äldsta uppgifterna bort från kartorna en gång i månaden.

Hur tillförlitligt och exakt är det?

Testerna genomförs på användarnas enheter. Geolocationens precision beror på mottagningen av GPS-signalen vid tiden för testet. För täckningsdata data, vi bara behålla tester med högst geolocation precision på 50 meter. För att ladda ner bithastigheter, går precisionsgränsen vid 200 meter.

Hur kan jag få tag på rådata?

Letar du efter att få tag på nätverkstäckningsdata eller nPerf-test (bitrate, latency, surfa, videoströmning) i CSV-format för att använda dem hur du vill? Inga problem! Kontakta oss för en offert.

Finns det något PROFFS-verktyg för att skapa täckningskartor?

Ja. Verktyget är främst avsett för mobiloperatörer. Det har integrerats i en befintlig miljö, som redan innehåller prestandastatistik för datatrafik från alla operatörer i samma land, såväl som tillgång till resultatet av hastighetstest och täckningsdata. Dessa data kan visas genom att använda följande filter (ingen täckning, 2G, 3G, 4G, 4G+, 5G) under en konfigurerbar period (t.ex. bara de senaste 2 månaderna). Det är ett fantastiskt verktyg för att kunna följa utbyggnaden med ny teknik, övervaka konkurrenter och identifiera områden med dålig täckning.

What about the nPerf 5G coverage map ?

Its vocation is different from the traditional coverage maps published by nPerf.
Indeed, it allows to follow the progressive deployment of 5G in the world, with always a notion of quality of associated coverage.
However, it should be noted that certain areas where 5G has been detected are not necessarily commercially open. Indeed, beforehand, technical tests can be carried out by operators and their subcontractors. For more details on 5G coverage by operator, see traditional nPerf maps.

Regarding the collection of 5G measurements, it is done in the same way as for the previous technologies by our App users, with the difference that these users must of course be equipped with mobile and SIM card both 5G compatible…These measurements are therefore carried out in real conditions, directly in the field. If you also want to participate in the enrichment of this 5G nPerf map, all you need to do, once equipped with mobile and SIM card both 5G compatible, is to download the nPerf application on your smartphone. The more data, the more complete the maps will be!