Το αποτέλεσμα του τεστ μου

Date : 1970.01.01 00:00:00 - GMT ID : #357336105

Localisation

Kharkiv
Kharkiv Oblast, UA

Σύστημα
Εφαρμογή 2.3.14

send

Κατέβασμα

932.81 Mb/s

Μέσος Όρος : 922.34 Mb/s

receive

Ανέβασμα

787.63 Mb/s

Μέσος Όρος : 780.97 Mb/s

latency

Λανθάνουσα

8 ms
Διακύμανση : 0 ms
Μέσος Όρος : 8 ms

server

Kiev, Kyiv city - UA
10 Gb/s Kyivstar

opServer

Triolan