ຜົນໄດ້ຮັບ Speedtest ຂອງທ່ານ

Date : 1970.01.01 00:00:00 - GMT ID : #245064977

Localisation

Guarulhos
São Paulo, BR

ລະບົບ
ໃບສະ ໝັກ 2.3.5

send

ດາວໂຫລດ

123.49 Mb/s

AVG : 83.14 Mb/s

receive

ອັບໂຫລດ

30.43 Mb/s

AVG : 28.66 Mb/s

latency

ຄວາມຍືດຍຸ່ນ

18 ms
ວຸ້ນວາຍ : 84 ms
AVG : 35 ms

server

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - BR
NB Telecom

opServer

Vivo