nPerf Awards

Operatørytelse over hele verden

Belgium - Wallonia

Fast linje 2022

Dominican Republic

Fast linje 2018-2019

Malaysia

Mobil 2022

Congo, The Democratic Republic of the

Mobil 2019

United Kingdom

Mobil 2022-2023

El Salvador

Fast linje 2019

Senegal

Mobil 2022

French Polynesia

Mobil 2021

Madagascar

Mobil 2020

Czech Republic

Fast linje 2019

Saudi Arabia

Mobil 2022

Ireland

Mobil 2022

Moldova, Republic of

Fast linje 2022

Hvordan måles ytelsen?

Samler målinger

Målinger blir samlet inn via nPerf.com-nettstedet og partnersiden (for fastlinjedata) og på nPerf-mobilapper (for mobildata).

Tester utføres direkte av abonnentene. Dette betyr at de er representative for Internettkvaliteten slik brukerne opplever det.

Integriteten til innsamlede data sikres ved hjelp av algoritmer for kryptering og overvåking av alle resultatene fra testene som er utført.

Relevansen av målinger som er samlet inn

Målinger som samles inn, lagres på nPerf-servere. Prosessering utføres deretter for å forkaste tester fra gjentatt bruk eller som kan betraktes som et resultat av misbruk. Flertallet av behandlingen er automatisert med sikte på å sikre maksimal objektivitet.

Til slutt inneholder dataene som brukes, ingen falske eller unøyaktige tester som kan forvrenge resultatene.

Hvilke indikatorer brukes for rangeringen?

Nettverk med fast linje

Indikatoren som er valgt for rangeringen av nettverk med fast linje, er nPerf-poengsum, uttrykt i nPoints. Det gir et helhetlig bilde av kvaliteten på en tilkobling. Det tar hensyn til målt bithastigheter (2/3 nedlasting + 1/3 opplasting) og responstid.

Gjennomsnitts hastighetene beregnes ved å beregne gjennomsnittlig nedlastingshastighet og opplastingshastighet som er målt over perioden.
Disse verdiene er beregnet på en logaritmisk skala for å bedre representere oppfatningen av brukeren.

Dette betyr at indikatoren representerer den gjennomsnittlige brukeropplevelsen for hver av operatørene som er tilstede. Det tas derfor hensyn til alle pakker som tilbys av operatøren, uavhengig av pris.

Bare operatører med nasjonal nettverksdekning er valgt.

Mobile nettverk

Indikatoren som er valgt for rangeringen av mobilnett er den totale nPerf-poengsummen.

nPerf-poengsummen tar hensyn til alle målinger som ble gjort under en fullstendig test: nedlastingshastighet, opplastingshastighet, surfeytelse og ytelse av videostreaming.

Dette betyr at indikatoren representerer den gjennomsnittlige brukeropplevelsen for hver av operatørene som er til stede.

Bare operatører med nasjonal nettverksdekning er valgt.

For å unngå negativ innvirkning fra bruk av utdaterte enheter, er det bare tester som er utført på 4G-kompatible enheter som tas med i betraktningen.