nPerf applikationer på iOS, Android och Windows Phone

Med nPerf:s applikation för iPhone, iPad, Android och Windows Phone kan du testa kvaliteten på ditt mobilnät (2G/3G/4G LTE/5G) eller WiFi-anslutning.

nPerf ger dig det bästa och mest kompletta mätverktyget för mobil anslutningskvalitet upp till 1 GB/s!

Testa din bithastighet, svarstid, surfhastighet och videoströmningskvalitet på din mobila enhet på några sekunder.

Skjutmenyn tillåter dig att starta varje test separat:

• Hasighetstest (bithastighet & svarstid)
• Surftest
• Streamingtest


Dina testresultat sparas historiskt med alla testplatser utmärkta på en karta.

Jämför dina resultat med andra användare och för alla operatörer med en realtidsbarometer. Dela enkelt dina resultat på sociala medier med nPerf:s "dela bilder" som visar en användbar sammanfattning av ditt test.

Anpassa applikationen genom att växla bakgrundstema med hjälp av Inställningsmenyn i det övre högra hörnet eller med enhetens menyknapp.

nPerf förlitar sig på en egen toppteknologi och ett världsomspännande servernätverk som kan leverera den bithastighet du behöver.

Android Tablet skärmbild - Historik

Android skärmbild - Full test

iPhone skärmbild - Surftest

Med nPerf spränger du inte ditt dataabonnemang: med många optimeringar förbrukar testet bara 1/4 data jämfört med konkurrerande tester. Dessutom kommer en indikator att meddela dig om det månatliga tröskelvärdet som du kan ställa in i menyinställningarna överskrids.

Alla anslutningstyper kan testas upp till 1 GB/s!
2G, 3G, 4G, 5G, WiMAX, WiFi & Ethernet

Testa din anslutning, diagnostisera anslutningsproblem och hjälp din ISP och operatör att hålla sig till sanningen!

PROVA NU!