ผลลัพธ์ Speedtest ของฉัน

Date : 1970.01.01 00:00:00 - GMT ID : #357336105

Localisation

Kharkiv
Kharkiv Oblast, UA

ระบบ
โปรแกรม 2.3.14

send

Download

932.81 Mb/s

ค่าเฉลี่ย : 922.34 Mb/s

receive

Upload

787.63 Mb/s

ค่าเฉลี่ย : 780.97 Mb/s

latency

Latency

8 ms
Jitter : 0 ms
ค่าเฉลี่ย : 8 ms

server

Kiev, Kyiv city - UA
10 Gb/s Kyivstar

opServer

Triolan