รางวัล nPerf คืออะไร?
รางวัล nPerf คืออะไร?

รางวัล nPerf คืออะไร?

รางวัล nPerf Award เป็นตัวกําหนดผลการดําเนินงานของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือที่ดีที่สุดในประเทศในปีที่ผ่านมา พวกเขาขึ้นอยู่กับผลการทดสอบความเร็วของผู้ใช้ nPerf ในพื้นที่ที่กําหนดนี้ มีสองรางวัล: ประสิทธิภาพมือถือและ / หรือประสิทธิภาพบรอดแบนด์ รางวัล nPerf Awards ให้ความพิเศษทั้งหมดในการโฆษณาประสิทธิภาพของเครือข่ายในทุกสื่อเป็นเวลาหนึ่งปี (โซเชียลมีเดียวิทยุโทรทัศน์สื่อมวลชนเนื้อหาเว็บไซต์ป้ายโฆษณา ... )

ตัวชี้วัดใดที่ใช้ในการจัดอันดับ?

เครือข่ายมือถือ

ตัวบ่งชี้ที่เลือกสำหรับการจัดอันดับเครือข่ายมือถือ ด้วยคะแนน nPerf

คะแนน nPerf ได้มาจากการวัดทั้งหมดที่เกิดในระหว่างการทดสอบ: ความเร็วการดาวน์โหลด ความเร็วการอัปโหลด ประสิทธิภาพในการเข้าเว็บ และประสิทธิภาพในการสตรีมวิดีโอ

ซึ่งหมายความว่าตัวชี้วัดที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้จากผู้ให้บริการ ในช่วงเวลาปัจจุบัน

มีเพียงผู้ให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ระดับประเทศเท่านั้นที่จะถูกเลือก

เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการใช้อุปกรณ์ที่ล้าสมัย จะนับผลจากอุปกรณ์ที่รองรัง 4G เท่านั้น

เครือข่ายเชื่อมต่อผ่านสาย

ตัวบ่งชี้ที่เลือกสำหรับการจัดอันดับเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานคือคะแนน nPerf ซึ่งแสดงเป็น nPoints มันให้ภาพรวมของคุณภาพการเชื่อมต่อ โดยคำนึงถึงบิตเรตที่วัดได้ (2/3 ดาวน์โหลด + 1/3 อัปโหลด) และเวลาแฝง

ความเร็วเฉลี่ยคำนวณโดยเฉลี่ยจากความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลดทั้งหมดที่วัดตลอดระยะเวลา
ค่าเหล่านี้จะถูกคำนวณในระดับลอการิทึมเพื่อแสดงการรับรู้ของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งหมายความว่าตัวบ่งชี้หมายถึงประสบการณ์ผู้ใช้โดยเฉลี่ยสำหรับผู้ให้บริการแต่ละราย ดังนั้นจึงคำนึงถึงแพ็คเกจทั้งหมดที่ผู้ประกอบการเสนอให้โดยไม่คำนึงถึงราคา

ผู้ให้บริการที่มีเครือข่ายระดับประเทศเท่านั้น