Labākā fiksētā līnija interneta veiktspēja 2019 laikā

Testi veikti no 01/01/2019 līdz 31/12/2019

Balva par labākajām izrādēm
2019

Operators, kas saviem abonentiem nodrošināja labāko fiksētā līnija piekļuvi internetam laikā 2019, bija:

Cable & Wireless

Mb/s Mb/s ms nPoints
1 Cable & Wireless 51.4 11.5 97.0 88 807
2 Cable Onda 56.9 7.5 108.0 86 011

Klasifikācija balstās uz testiem, kas veikti vietnē nPerf.com un partneru vietnēs no 01/01/2019 līdz 31/12/2019.
Rangu balstās uz vairākiem nPerf punktus. Citas vērtības ir norādītas informatīvos nolūkos.

Panama, datu arhīvs

Notiek datu nosūtīšana ...

Kādi rādītāji tiek izmantoti ranžēšanai?

Fiksēto līniju tīkli

Fiksēto līniju tīklu ranžēšanai izvēlētais indikators ir nPerf rādītājs, izteikts nPoints. Tas sniedz vispārēju priekšstatu par savienojuma kvalitāti. Tajā ņemti vērā izmērītie bitu ātrumi (2/3 lejupielāde + 1/3 Augšupielāde) un latentums.

Ātrumus aprēķina, saskaitot visus vidējos lejupielādes un augšupielādes ātrumus, kas izmērīti attiecīgajā periodā.
Šīs vērtības tiek aprēķinātas logaritmiskā mērogā, lai labāk pārstāvētu uztveri lietotājam.

Tas nozīmē, ka indikators atspoguļo vidējo lietotāja pieredzi katram no klātesošajiem operatoriem. Tāpēc tajā tiek ņemtas vērā visas operatora piedāvātās paketes neatkarīgi no cenas.

Tiek atlasīti tikai operatori ar nacionālā tīkla pārklājumu.