အကောင်းဆုံးသတ်မှတ်ထားသော မျဉ်းကြောင်းအင်တာနက် စွမ်းဆောင်ရည်ထဲမှာ2019

01/01/2019 မှ 31/12/2019 မှ 01/01/2019 သို့ စမ်းသပ်မှုများ သယ်ဆောင်လာသော စမ်းသပ်မှုများ

အကောင်းဆုံး ဖျော်ဖြေမှုတွေအတွက် ဆု
2019

၎င်း ၏ နှစ်စဉ်ကြေး ယူ သူ များ ကို အ ကောင်း ဆုံး သတ်မှတ်ထားသော မျဉ်းကြောင်း ဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာ အင်တာနက် ချိတ်ဆက် မှု နှင့်အတူ ထောက်ပံ့ ပေး ခဲ့ သော အော်ပရေတာ သည် 2019 အတွင်း ဖြစ် ခဲ့ သည် ။

Cable & Wireless

Mb/s Mb/s ms nPoints
1 Cable & Wireless 51.4 11.5 97.0 88 807
2 Cable Onda 56.9 7.5 108.0 86 011

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို 01/01/2019 မှ 31/12/2019 မှ nPerf.com ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်မိတ်ဖက်ဆိုဒ်များတွင်ပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုများအပေါ်အခြေခံသည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် nPerf အမှတ်အရေအတွက်ပေါ်အခြေခံသည်။ အခြားတန်ဖိုးများကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပေးထားသည်။

ပနားမား ၊ ဒေတာ မှတ်တမ်းများ

အချက်အလက်ပို့နေသည် ...

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်ဘယ်ညွှန်းကိန်းတွေကိုအသုံးပြုသလဲ။

ကြိုးဖုန်းကွန်ရက်များ

ကြိုးဖုန်းကွန်ယက်များ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်ရွေးချယ်ထားသောညွှန်ပြချက်သည် nPoints တွင်ဖော်ပြသည့် nPerf ရမှတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆက်သွယ်မှုအရည်အသွေး၏ခြုံငုံပုံကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်တိုင်းတာသည့် bitrates (2/3 Download + 1/3 Upload) နှင့် latency တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။

ပျမ်းမျှအမြန်နှုန်းကိုကာလတစ်ခုအတွင်းတိုင်းတာသောပျမ်းမျှ download နှင့် upload speed များအားပျမ်းမျှအားဖြင့်တွက်ချက်သည်။
ဤတန်ဖိုးများကို logarithmic အတိုင်းအတာဖြင့်တွက်ချက်သည်။

ဆိုလိုသည်မှာညွှန်ကိန်းသည်အော်ပရေတာတစ်ခုချင်းစီ၏ပျမ်းမျှသုံးစွဲသူ၏အတွေ့အကြုံကိုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အော်ပရေတာကကမ်းလှမ်းသောစျေးနှုန်းအားလုံးအပေါ် မူတည်၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။

အမျိုးသားကွန်ယက်လွှမ်းခြုံမှုရှိသောအော်ပရေတာများကိုသာရွေးချယ်သည်။