ประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ต สายคงที่ที่ดีที่สุดใน 2019

การทดสอบดําเนินการตั้งแต่ 01/01/2019 ถึง 31/12/2019

รางวัลผลงานยอดเยี่ยม
2019

ผู้ให้บริการที่ให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด สายคงที่ รายการแก่สมาชิกในช่วง 2019 คือ :

Cable & Wireless

Mb/s Mb/s ms nPoints
1 Cable & Wireless 51.4 11.5 97.0 88 807
2 Cable Onda 56.9 7.5 108.0 86 011

การจัดอันดับนี้เรียงตามผลทดสอบที่ได้บนเว็บไซต์ nPerf.com และเว็บไซต์พันธมิตรจาก01/01/2019 ถึง31/12/2019
โดยการจัดอันดับจะเรียงจากคะแนน nPerf points ค่าอื่นๆให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูล

ปานามา, คลังข้อมูล

กำลังส่งข้อมูล ...

ตัวชี้วัดใดที่ใช้ในการจัดอันดับ?

เครือข่ายเชื่อมต่อผ่านสาย

ตัวบ่งชี้ที่เลือกสำหรับการจัดอันดับเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานคือคะแนน nPerf ซึ่งแสดงเป็น nPoints มันให้ภาพรวมของคุณภาพการเชื่อมต่อ โดยคำนึงถึงบิตเรตที่วัดได้ (2/3 ดาวน์โหลด + 1/3 อัปโหลด) และเวลาแฝง

ความเร็วเฉลี่ยคำนวณโดยเฉลี่ยจากความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลดทั้งหมดที่วัดตลอดระยะเวลา
ค่าเหล่านี้จะถูกคำนวณในระดับลอการิทึมเพื่อแสดงการรับรู้ของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งหมายความว่าตัวบ่งชี้หมายถึงประสบการณ์ผู้ใช้โดยเฉลี่ยสำหรับผู้ให้บริการแต่ละราย ดังนั้นจึงคำนึงถึงแพ็คเกจทั้งหมดที่ผู้ประกอบการเสนอให้โดยไม่คำนึงถึงราคา

ผู้ให้บริการที่มีเครือข่ายระดับประเทศเท่านั้น