Najlepsza wydajność internetowa linia stacjonarna w 2019

Testy przeprowadzone od 01/01/2019 do 31/12/2019

Nagroda za najlepsze występy
2019

Operatorem, który zapewnił swoim abonentom najlepszy linia stacjonarna dostęp do Internetu w 2019 był :

Cable & Wireless

Mb/s Mb/s ms nPoints
1 Cable & Wireless 51.4 11.5 97.0 88 807
2 Cable Onda 56.9 7.5 108.0 86 011

Ranking opiera się na testach przeprowadzonych na stronie nPerf.com i stronach partnerskich od 01/01/2019 do 31/12/2019.
Ranking opiera się na liczbie punktów nPerf. Inne wartości podano w celach informacyjnych.

Panama, archiwa danych

Wysyłanie danych...

Jakie wskaźniki są brane pod uwagę w rankingu?

Sieci stacjonarne

Wskaźnikiem wybranym do rankingu sieci stacjonarnych jest wynik nPerf, wyrażony w nPoints. Daje ogólny obraz jakości połączenia. Uwzględnia zmierzone szybkości transmisji (pobieranie 2/3 + przesyłanie 1/3) i opóźnienie.

Średnie prędkości są obliczane przez uśrednienie wszystkich średnich prędkości pobierania i wysyłania zmierzonych w tym okresie.
Wartości te są obliczane w skali logarytmicznej, aby lepiej reprezentować postrzeganie użytkownika.

Oznacza to, że wskaźnik reprezentuje średnią wygodę użytkowania dla każdego z obecnych operatorów. Bierze zatem pod uwagę wszystkie pakiety oferowane przez operatora, niezależnie od ceny.

Wybrani są tylko operatorzy posiadający zasięg sieci krajowej.