ผลลัพธ์ Speedtest ของฉัน

Date : 2018.02.19 04:40:13 - GMT ID : #245064977

Localisation

Guarulhos
São Paulo, BR

ระบบ
โปรแกรม 2.3.5

send

Download

123.49 Mb/s

ค่าเฉลี่ย : 83.14 Mb/s

receive

Upload

30.43 Mb/s

ค่าเฉลี่ย : 28.66 Mb/s

latency

Latency

18 ms
Jitter : 84 ms
ค่าเฉลี่ย : 35 ms

server

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - BR
NB Telecom

opServer

Vivo