Najlepsze wyniki stacjonarnego połączenia internetowego w 2020-2021

Belgium - Wallonia

Operator, który zapewnił swoim abonentom najlepszy dostęp do stacjonarnego Internetu w 2020-2021 roku to:

Telenet & VOO & Orange


Mb/s


Mb/s


ms


nPoints

1

Telenet

149.30

21.25

23

133 934

1

VOO

132.80

13.32

20

131 291

1

Orange

102.62

19.82

21

130 015

4

Proximus

56.21

17.01

25

115 234

Ranking opiera się na testach przeprowadzonych na stronie nPerf.com i stronach partnerskich od 01/07/2020 do 30/06/2021.
Ranking opiera się na liczbie punktów nPerf. Inne wartości podano w celach informacyjnych.

PARTNERZY GOLD

Partnerzy pomagają w promowaniu marki i produktów nPerf.

W jaki sposób mierzona jest wydajność?

Zbieranie pomiarów

Pomiary są zbierane za pośrednictwem strony internetowej nPerf.com i witryn partnerskich (dla danych z połączeń stacjonarnych) oraz aplikacji mobilnych nPerf (dla danych z połączeń mobilnych)

Testy wykonywane są bezpośrednio przez subskrybentów. Oznacza to, że są oni reprezentatywną grupą dla pomiaru jakości sieci internetowej, której doświadczają użytkownicy.

Integralność gromadzonych danych zapewniają algorytmy szyfrowania i monitorowania wszystkich wyników przeprowadzonych testów.

Trafność zebranych pomiarów

Zebrane pomiary przechowywane są na serwerach nPerf. Następnie wykonywane jest w celu odrzucenia testów z wielokrotnego użycia lub testów, które można uznać za wynik niewłaściwego użycia. Większość przetwarzania jest zautomatyzowana w celu zapewnienia maksymalnej obiektywności.

Na koniec, wykorzystane dane nie zawierają fałszywych lub nieprecyzyjnych testów, co mogłyby zaburzyć wyniki.

Jakie wskaźniki są brane pod uwagę w rankingu?

Sieci stacjonarne

Wskaźnikiem wybranym do rankingu sieci stacjonarnych jest wynik nPerf, wyrażony w nPoints. Daje ogólny obraz jakości połączenia. Uwzględnia zmierzone szybkości transmisji (pobieranie 2/3 + przesyłanie 1/3) i opóźnienie.

Średnie prędkości są obliczane przez uśrednienie wszystkich średnich prędkości pobierania i wysyłania zmierzonych w tym okresie.
Wartości te są obliczane w skali logarytmicznej, aby lepiej reprezentować postrzeganie użytkownika.

Oznacza to, że wskaźnik reprezentuje średnią wygodę użytkowania dla każdego z obecnych operatorów. Bierze zatem pod uwagę wszystkie pakiety oferowane przez operatora, niezależnie od ceny.

Wybrani są tylko operatorzy posiadający zasięg sieci krajowej.

Sieci komórkowe

Wskaźnikiem wybranym do rankingu sieci komórkowych jest ogólny wynik nPerf.

Wynik nPerf uwzględnia wszystkie pomiary wykonane podczas pełnego testu: prędkość pobierania, prędkość wysyłania, sprawność nawigacji i wydajność przesyłania strumieniowego wideo.

Oznacza to, że wskaźnik reprezentuje średnią wygodę użytkowania dla każdego z obecnych operatorów.

Wybierani są tylko ci operatorzy, których sieć obejmuje cały kraj.

Aby uniknąć negatywnego wpływu użycia przestarzałych urządzeń, pod uwagę brane są tylko testy przeprowadzone na urządzeniach kompatybilnych z siecią 4G.