Czym jest nagroda nPerf Award?
Czym jest nagroda nPerf Award?

Czym jest nagroda nPerf Award?

Nagroda nPerf Award określa najlepsze wyniki dostawców usług internetowych i operatorów sieci komórkowych w danym kraju w poprzednim roku. Są one oparte na wynikach testów prędkości przeprowadzonych przez użytkowników nPerf na danym obszarze. Dostępne są dwie nagrody: za wydajność mobilną i/lub wydajność szerokopasmową. Nagroda nPerf Awards daje całkowitą wyłączność na reklamowanie wydajności sieci we wszystkich mediach przez rok (media społecznościowe, radio, telewizja, relacje prasowe, zawartość strony internetowej, billboardy, ...).

Jakie wskaźniki są brane pod uwagę w rankingu?

Sieci komórkowe

Wskaźnikiem wybranym do rankingu sieci komórkowych jest ogólny wynik nPerf.

Wynik nPerf uwzględnia wszystkie pomiary wykonane podczas pełnego testu: prędkość pobierania, prędkość wysyłania, sprawność nawigacji i wydajność przesyłania strumieniowego wideo.

Oznacza to, że wskaźnik reprezentuje średnią wygodę użytkowania dla każdego z obecnych operatorów.

Wybierani są tylko ci operatorzy, których sieć obejmuje cały kraj.

Aby uniknąć negatywnego wpływu użycia przestarzałych urządzeń, pod uwagę brane są tylko testy przeprowadzone na urządzeniach kompatybilnych z siecią 4G.

Sieci stacjonarne

Wskaźnikiem wybranym do rankingu sieci stacjonarnych jest wynik nPerf, wyrażony w nPoints. Daje ogólny obraz jakości połączenia. Uwzględnia zmierzone szybkości transmisji (pobieranie 2/3 + przesyłanie 1/3) i opóźnienie.

Średnie prędkości są obliczane przez uśrednienie wszystkich średnich prędkości pobierania i wysyłania zmierzonych w tym okresie.
Wartości te są obliczane w skali logarytmicznej, aby lepiej reprezentować postrzeganie użytkownika.

Oznacza to, że wskaźnik reprezentuje średnią wygodę użytkowania dla każdego z obecnych operatorów. Bierze zatem pod uwagę wszystkie pakiety oferowane przez operatora, niezależnie od ceny.

Wybrani są tylko operatorzy posiadający zasięg sieci krajowej.