Các hiệu suất Internet cố định tốt nhất trong 2020-2021

Belgium - Wallonia

Nhà điều hành đã cung cấp cho các thuê bao của mình quyền truy cập Internet cố định tốt nhất trong 2020-2021 là:

Telenet & VOO & Orange


Mb/s


Mb/s


ms


nPoints

1

Telenet

149.30

21.25

23

133 934

1

VOO

132.80

13.32

20

131 291

1

Orange

102.62

19.82

21

130 015

4

Proximus

56.21

17.01

25

115 234

Việc xếp hạng dựa trên các thử nghiệm được thực hiện trên trang web nPerf.com và các trang web đối tác từ 01/07/2020 đến 30/06/2021.
Xếp hạng dựa trên số điểm nPerf. Các giá trị khác được đưa ra cho mục đích thông tin.

ĐỐI TÁC VÀNG

Các đối tác giúp quảng bá thương hiệu và sản phẩm nPerf.

Hiệu suất được đo như thế nào?

Đang u thập số đo

Các phép đo được thu thập thông qua trang web nPerf.com và các trang đối tác (đối với dữ liệu cố định) và trên các ứng dụng di động nPerf (đối với dữ liệu di động).

Các thử nghiệm được thực hiện trực tiếp bởi các thuê bao. Điều này có nghĩa là họ là đại diện cho chất lượng mạng Internet như người dùng có kinh nghiệm.

Tính toàn vẹn của dữ liệu được thu thập được đảm bảo bằng các thuật toán mã hóa và giám sát tất cả các kết quả từ các thử nghiệm được thực hiện.

Sự liên quan của các phép đo được thu thập

Các phép đo được thu thập được lưu trữ trên các máy chủ nPerf. Việc xử lý sau đó được thực hiện để loại bỏ các phép đo khỏi việc sử dụng lặp đi lặp lại hoặc có thể được coi là kết quả của việc sử dụng sai. Phần lớn xử lý được tự động hóa với mục đích đảm bảo tính khách quan tối đa.

Cuối cùng, dữ liệu được sử dụng không bao gồm các xét nghiệm gian lận hoặc không chính xác có thể làm sai lệch kết quả.

Những chỉ số được sử dụng để xếp hạng?

Mạng cố định

Chỉ số được chọn để xếp hạng các mạng Internet cố định là tốc độ tải xuống trung bình.

Điều này được tính bằng cách lấy trung bình tất cả các tốc độ tải xuống trung bình được đo trong khoảng thời gian.

Điều này có nghĩa là chỉ báo thể hiện trải nghiệm người dùng trung bình cho mỗi nhà khai thác hiện tại. Do đó, nó tính đến tất cả các gói được cung cấp bởi nhà điều hành, bất kể giá cả.

Chỉ các nhà khai thác có vùng phủ sóng mạng quốc gia mới được chọn.

Tốc độ tải lên và độ trễ cũng được hiển thị, nhưng chỉ cho mục đích thông tin.

Mạng di động

Chỉ số được chọn để xếp hạng các mạng di động là tổng điểm nPerf.

Điểm nPerf tính đến tất cả các phép đo được thực hiện trong một bài kiểm tra hoàn chỉnh: tốc độ tải xuống, tốc độ tải lên, hiệu suất duyệt web và hiệu suất phát video.

Điều này có nghĩa là chỉ báo thể hiện trải nghiệm người dùng trung bình cho mỗi nhà khai thác hiện tại.

Chỉ các nhà khai thác có vùng phủ sóng mạng quốc gia mới được chọn.

Để tránh tác động tiêu cực từ việc sử dụng các thiết bị lỗi thời, chỉ có các thử nghiệm được thực hiện trên các thiết bị tương thích 4G được tính đến.