Šta je nPerf nagrada?
Šta je nPerf nagrada?

Šta je nPerf nagrada?

Nagrada nPerf određuje performanse najboljih internet provajdera i provajdera mobilnih mreža u zemlji u odnosu na prethodnu godinu. Oni se zasnivaju na rezultatima testova brzine korisnika nPerf-a u ovoj oblasti. Dostupne su dvije nagrade: mobilne performanse i/ili širokopojasne performanse. nPerf nagrade daju potpunu ekskluzivnost za oglašavanje na mrežnim performansama na svakom mediju u trajanju od godinu dana.(društveni mediji, radio, televizija, odnosi s medijima, sadržaj web stranice, bilbordi, ...).

Koji se pokazatelji koriste za rangiranje?

Mobilne mreže

Indikator odabran za rangiranje mobilnih mreža je ukupni rezultat nPerf.

Rezultat nPerf uzima u obzir sva mjerenja izvršena tijekom cjelovitog testa: brzinu preuzimanja, brzinu prijenosa, performanse pregledavanja i performanse video streaminga.

To znači da indikator predstavlja prosječno korisničko iskustvo za svakog prisutnog operatera.

Odabrani su samo operatori s pokrivanjem nacionalne mreže.

Da bi se izbjegao negativan utjecaj upotrebe zastarjelih uređaja, u obzir se uzimaju samo ispitivanja provedena na 4G kompatibilnim uređajima.

Mreže sa fiksnom linijom

Indikator odabran za rangiranje fiksnih mreža je nPerf rezultat, izražen u nPoints. Daje opću sliku o kvaliteti veze. Uzima u obzir izmjerene brzine prijenosa (2/3 preuzimanje + 1/3 učitavanja) i latenciju.

Prosječne brzine izračunavaju se prosjekom svih prosječnih brzina preuzimanja i prenosa izmjerenih u određenom periodu.
Ove vrijednosti izračunavaju se na logaritamskoj skali kako bi bolje prikazale percepciju korisnika.

To znači da indikator predstavlja prosječno korisničko iskustvo za svakog prisutnog operatera. Stoga uzima u obzir sve pakete koje nudi operator, bez obzira na cijenu.

Odabrani su samo operatori s pokrivanjem nacionalne mreže.