src="//cdn.nperf.com/website/img/nperf-new-logo.svg"
Co je cena nPerf?
Co je cena nPerf?

Co je cena nPerf?

Cena nPerf Award určuje nejlepší výkony poskytovatelů internetových služeb a mobilních sítí v dané zemi za předchozí rok. Vycházejí z výsledků rychlostních testů uživatelů nPerf v této dané oblasti. K dispozici jsou dvě ocenění: mobilní výkon a/nebo širokopásmový výkon. Ceny nPerf Awards poskytují úplnou exkluzivitu inzerovat na síti výkon na všech médiích po dobu jednoho roku (sociální média, rádio, televize, tisk, obsah webových stránek, billboardy, …).

Které ukazatele se používají pro hodnocení?

Mobilní sítě

Ukazatelem zvoleným pro hodnocení mobilních sítí je celkové skóre nPerf.

Skóre nPerf zohledňuje všechna měření provedená během celého testu: rychlost stahování, rychlost odesílání, výkon procházení webu a streamování videa.

To znamená, že ukazatel představuje průměrnou uživatelskou zkušenost každého z přítomných operátorů.

Vyberou se pouze operátoři s národním pokrytím.

Aby se zabránilo negativním dopadům používání zastaralých zařízení, berou se v úvahu pouze testy provedené na zařízeních kompatibilních s 4G.

Pevné sítě

Ukazatelem zvoleným pro hodnocení sítí pevných linek je skóre nPerf, vyjádřené v nPoints. Poskytuje celkový obrázek o kvalitě připojení. Zohledňuje naměřené datové toky (2/3 stahování + 1/3 nahrávání) a latenci.

Průměrné rychlosti jsou počítány průměrováním všech průměrných rychlostí stahování a odesílání měřených za dané období.
Tyto hodnoty jsou počítány na logaritmické stupnici, aby lépe představovaly vnímání uživatele.

To znamená, že indikátor představuje průměrnou uživatelskou zkušenost každého z přítomných operátorů. Zohledňuje proto všechny balíčky nabízené provozovatelem bez ohledu na cenu.

Pouze operátoři s národním pokrytím.